Dr. Jernej Letnar Černič je objavil prispevek "Emerging Fair Trai Guarantees" v soavtorski knjigi "International Law and … : Select Proceedings of the European Society of International Law, Fifth Volume (Oxford, Hart Publishing, 2016), str. 353-375.