Dr. Matej Avbelj, ki trenutno gostuje kot Senior Humboldt Fellow na Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung (WZB), je 8. 5. 2017 imel gostujoče predavanje na temo Sociology of (Slovenian) Constitutional Democracy. Na enako temo je nekaj dni kasneje 10.5. 2017 imel tudi vabljeno predavanje na pravni fakulteti Univerze v Helsinkih.