Dr. Jernej Letnar Černič je objavil prispevek "Emerging Fair Trai Guarantees" v soavtorski knjigi "International Law and … : Select Proceedings of the European Society of International Law, Fifth Volume (Oxford, Hart Publishing, 2016), str. 353-375.

Dr. Jernej Letnar Černič je med 19. in 27. junijem 2016 gostoval na indijski univerzi - Indian Law Institute - v New Delhiju, kjer je podiplomskim študentom pro bono predaval o varstvu človekovih pravic. V tem času  je obiskal tudi nevladne organizacije, ki delujejo v mestnem slumu Kathputli v Delhiju. V Kathpultiju je obiskal tudi redke tamkajšnje osnovne šole in med otroke razdelil osnovne šolske potrebščine.

 

Dr. Jernej Letnar Černič je objavil prispevek z naslovom "Realising the Charter of Fundamental Rights of the European Union in National and European Fora"  (str. 7-25) v soavtorski knjgi Olesea Sirbu [et al.] EU and its Eastern Neighborhood: Fostering deeper Europeanization of Moldova, Jean Monnet Publication ; ed.:  – Chişinău : Impressum, 2016. – 307 p, 17.32 c.a.