Dr. Jernej Letnar Černič je objavil prispevek z naslovom "Realising the Charter of Fundamental Rights of the European Union in National and European Fora"  (str. 7-25) v soavtorski knjgi Olesea Sirbu [et al.] EU and its Eastern Neighborhood: Fostering deeper Europeanization of Moldova, Jean Monnet Publication ; ed.:  – Chişinău : Impressum, 2016. – 307 p, 17.32 c.a.

Prodekan FDŠ, izr. prof. dr. Letnar Černiču je med 6. in 14. junijem gostoval pri sodniku Paulu Mahoneyu na Evropskem sodišču za človekove pravice in na inštitutu Rene Cassin za človekove pravice v Strasbourgu. V tem času je opravil nekaj intervjujev z vzhodnoevropskimi sodniki Evropskega sodišča.