Dr. Milan Jazbec, red. prof. diplomacije na Fakulteti za državne in evropske študije ter veleposlanik na slovenskem zunanjem ministrstvu, je na spletni strani ženevske nevladne organizacije, imenovane Think Tank Diplo, objavil blog zapis o sociološkem pogledu na proučevanje diplomacije. Diplo je vodilna institucija na področju e-diplomacije in ima razvejano globalno mrežo stikov, njeni zapisi pa so široko brani in odmevni. Objava bloga pomeni promocijo slovenskega proučevanja diplomacije, in še posebej s sociološkega vidika, kar pionirsko razvija dr. Jazbec.

Doc. dr. Jerneja Penca se je aprila udeležila Erasmus+ izmenjave za osebje na pravni fakulteti Universidade Nova v Lizboni. Omenjena javna pravna fakulteta sodi med najboljše na Portugalskem, četudi je najmlajša in najmanjša med njimi. Odlikujejo jo zlasti študijski program, ki študente poglobljeno seznanja z disciplinami izven pravne, ter izjemno dostopen akademski zbor redno zaposlenih profesorjev, kar - skupaj s štipendijami in dobrimi raziskovalnimi ter študijskimi pogoji - privlači dodiplomske in doktorske študente iz različnih koncev sveta.

Dr. Penca 2 Dr. Penca 1

Izr. prof. dr. Matej Avbelj je v mednarodni reviji (Cambridge Journal of International and Comparative Law (2015) Vol 4 Issue 2, pp. 242-267) objavil članek z naslovom "Integral Pre-Emption of EU Democracy in Economic Crisis Under Transnational Law."

V mednarodni reviji (17 German Law Journal No. 2 (2016)) pa je bil soavtor članka z naslovom "The UN, the EU, and the Kadi Case: A New Appeal for Genuine Institutional Cooperation."

Izr. prof. dr. Matej Avbelj je 4. 3. 2016 obiskal Univerzo v Oxfordu, kamor je bil povabljen kot eden od uglednih akademskih udeležencev workshopa na temo Ogrožanje vladavine prava v Evropski uniji. Dr. Avbelj je na workshopu aktivno sodeloval in predstavil slovenske izkušnje na tem področju.

Izr. prof. dr. Matej Avbelj se je 26. in 27. 2. 2016 udeležil konference na Univerzi v Milanu na temo "Fundamental Rights in Europe - Theory and Practice". Dr. Avbelj je predstavil svoj prispevek z naslovom Inflation of Human Rights Protection in Europe.