V četrtek, 5. maja 2016, je v knjigarni Celjske Mohorjeve založbe v Ljubljani potekala predstavitev knjige izr. prof. dr. Jerneja Letnarja Černiča »Nevidne reči: Vtisi in razmišljanja o kolumbijski družbi. Predstavitev je vodila doc. dr. Jerneja Penca.

Dr. Milan Jazbec, red. prof. diplomacije na Fakulteti za državne in evropske študije ter veleposlanik na slovenskem zunanjem ministrstvu, je na spletni strani ženevske nevladne organizacije, imenovane Think Tank Diplo, objavil blog zapis o sociološkem pogledu na proučevanje diplomacije. Diplo je vodilna institucija na področju e-diplomacije in ima razvejano globalno mrežo stikov, njeni zapisi pa so široko brani in odmevni. Objava bloga pomeni promocijo slovenskega proučevanja diplomacije, in še posebej s sociološkega vidika, kar pionirsko razvija dr. Jazbec.

Doc. dr. Jerneja Penca se je aprila udeležila Erasmus+ izmenjave za osebje na pravni fakulteti Universidade Nova v Lizboni. Omenjena javna pravna fakulteta sodi med najboljše na Portugalskem, četudi je najmlajša in najmanjša med njimi. Odlikujejo jo zlasti študijski program, ki študente poglobljeno seznanja z disciplinami izven pravne, ter izjemno dostopen akademski zbor redno zaposlenih profesorjev, kar - skupaj s štipendijami in dobrimi raziskovalnimi ter študijskimi pogoji - privlači dodiplomske in doktorske študente iz različnih koncev sveta.

Dr. Penca 2 Dr. Penca 1

Izr. prof. dr. Matej Avbelj je v mednarodni reviji (Cambridge Journal of International and Comparative Law (2015) Vol 4 Issue 2, pp. 242-267) objavil članek z naslovom "Integral Pre-Emption of EU Democracy in Economic Crisis Under Transnational Law."

V mednarodni reviji (17 German Law Journal No. 2 (2016)) pa je bil soavtor članka z naslovom "The UN, the EU, and the Kadi Case: A New Appeal for Genuine Institutional Cooperation."