Dekanu, izr. prof. dr. Mateju Avblju čestitamo za uvrstitev v izbor Odlični v znanosti 2015.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije četrto leto zapored organizira serijo dogodkov, na katerih so predstavljeni pomembnejši dosežki slovenske znanosti. S pobudo, ki deluje pod imenom Odlični v znanosti, želi ARRS izboljšati splošno poznavanje znanstvene dejavnosti in razumevanje njenega pomena ter spodbuditi povezanost znanosti z ostalimi družbenimi področji. Izbor dosežkov Odlični v znanosti so tudi v letošnjem letu naredile članice in člani posameznih Znanstvenoraziskovalnih svetov, ki delujejo znotraj ARRS.

 Videoposnetek

Priponke:

Izbrani dosežek

Dr. Milan Jazbec, redni profesor diplomacije na Fakulteti za državne in evropske študije, je pred kratkim izdal na Diplomatski akademiji Ukrajine pri ukrajinskem zunanjem ministrstvu ruski prevod angleške izdaje uredniške monografije Sociologija diplomacije. Angleška izdaja je izšla novembra 2014 pri istanbulski univerzi za kulturologijo. Delo predstavlja prvi sistematičen poskus v mednarodnem prostoru za utemeljitev potrebe po sociološkem proučevanju diplomacije in je kot tako novost v proučevanju diplomacije sploh. Ruski prevod prinaša dve uvodni besedi izdajatelja ter dve uvodni študiji in dvanajst člankov, ki so jih prispevali slovenski in drugi avtorji z različnih strani sveta, ki osvetljujejo različne vidike nastajanja nove znanstvene poddiscipline sociologija diplomacije.