Dr. Milan Jazbec, redni profesor diplomacije na Fakulteti za državne in evropske študije, je pred kratkim izdal na Diplomatski akademiji Ukrajine pri ukrajinskem zunanjem ministrstvu ruski prevod angleške izdaje uredniške monografije Sociologija diplomacije. Angleška izdaja je izšla novembra 2014 pri istanbulski univerzi za kulturologijo. Delo predstavlja prvi sistematičen poskus v mednarodnem prostoru za utemeljitev potrebe po sociološkem proučevanju diplomacije in je kot tako novost v proučevanju diplomacije sploh. Ruski prevod prinaša dve uvodni besedi izdajatelja ter dve uvodni študiji in dvanajst člankov, ki so jih prispevali slovenski in drugi avtorji z različnih strani sveta, ki osvetljujejo različne vidike nastajanja nove znanstvene poddiscipline sociologija diplomacije.