Doc. dr. Jernej Letnar Černič se je 27. maja 2015 s prispevkom o "Varovanju človekovega dostojanstva v tranzicijskih procesih v Srednji in Vzhodni Evropi" udeležil konference v Bruslju o polpretekli zgodovini, ki jo je organizirala Platforma evropskega spomina in vesti.