Obveščamo vas, da je izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič v souredništvu z Nicolásom Carrillo-Santarellijem in v soavtorstvu z avtorji iz celega sveta objavil novo knjigo: "The Future of Business and Human Rights", ki je izšla pri ugledni britanski založbi Intersentia.

Več informacij in naročila na povezavi: http://intersentia.com/en/the-future-of-business-and-human-rights.html.

The Future of Business and Human Rights

 

Dr. Matej Avbelj je 23.5. 2017 nastopil kot gostujoči predavatelj na Humboldtovi Univerzi v Berlinu v okviru Berlin Colloquium on Global and Comparative Public Law. Predaval je na temo "The Future of the European Union - EU as a Non-Statist Federation".

Več o dogodkov je na voljo tu: https://www.wzb.eu/de/forschung/bereichsuebergreifende-forschung/center-for-global-constitutionalism/berlin-colloquium

Dr. Matej Avbelj, ki trenutno gostuje kot Senior Humboldt Fellow na Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung (WZB), je 8. 5. 2017 imel gostujoče predavanje na temo Sociology of (Slovenian) Constitutional Democracy. Na enako temo je nekaj dni kasneje 10.5. 2017 imel tudi vabljeno predavanje na pravni fakulteti Univerze v Helsinkih.

 

Izšla je knjiga z naslovom Reformation or Deformation of the EU Public Procurement Rules, vsebina katere je kritična ocena reforme javnega naročanja v EU. V knjigi je objavljen prispevek doc. dr. Petre Ferk o elektronskem javnem naročanju z naslovom »E-Procurement between EU Objectives and the Implementation Procedures in the Member States—Article 22(1) of the 2014 Directive«. Posebnost knjige je uporaba metodologije »prava in politologije«; poleg predstavitve nove ureditve na področju javnega naročanja ter pregleda uporabe in interpretacije sprejetih določb v praksi je obravnavan tudi v večini drugih del zapostavljen vidik, kako je sodna praksa Sodišča EU vplivala na oblikovanje novih pravil, postopek, po katerem so bila nova pravila sprejeta in oceno, kako bodo nova pravila vplivala na prakso Sodišča EU. Podrobnejši opis vsebine in možnost prednaročila predstavljene knjige najdete tukaj.

Doc. dr. Vojko Strahovnik je sodeloval na kongresu Rocky Mountain Ethics Congress (University of Colorado, Boulder, CO), ki je potekal od 11. do 14. avgusta 2016 in na kongresu predstavil referat z naslovom Error Theory and Non-cognitivism.