Predstavitev knjige "The EU under Transnational Law" v Firencah

Dr. Matej Avbelj je imel 20. marca 2018 v Italiji predstavitev novo izdane knjige The European Union under Transnational Law. Več o dogodku si preberite tukaj

Fotografija:

florence book

 

Sodelovanje na okrogli mizi ICONs, Budimpešta

Dr. Matej Avbelj je sodeloval na okrogli mizi ICONs v Budimpešti na temo "Izzivi javnega prava v Srednji Evropi". Sočasno je bilo ustanovljeno tudi Srednjeevropsko združenje za ustavno pravo znotraj ICONs.

budapest conference

 

Sodelovanje dr. Mateja Avblja na simpoziju "Humanistika in pravo: "Demokratična" in "pravna" država"

Dr. Matej Avbelj je 18. aprila 2018 v Ljubljani sodeloval na simpoziju "Humanistika in pravo: "Demokratična" in "pravna" država". Več o dogodku tukaj.

 

Sodelovanje dr. Mateja Avblja in dr. Jerneja Letnarja Černiča na dogodku "The Rule of Law, Populism and Militant Democracy in Europe", 12.-13. april 2018

Več o dogodku si lahko preberete na tej povezavi.

Fotografija: 

Workshop 12 13 April 2018 13

 

Izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič se je med 21. in 23. februarjem 2018 s predavanjem udeležil konference ob 25. letnici ustave Republike Slovaške na Pravni fakulteti Univerze Comenius v Bratislavi.

Več o konferenci: https://bpf2018.flaw.uniba.sk/index.php/en/

Predavanje je potekalo v sklopu ARRS projekta "Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji"

 

Obveščamo vas, da je izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič v souredništvu z Nicolásom Carrillo-Santarellijem in v soavtorstvu z avtorji iz celega sveta objavil novo knjigo: "The Future of Business and Human Rights", ki je izšla pri ugledni britanski založbi Intersentia.

Več informacij in naročila na povezavi: http://intersentia.com/en/the-future-of-business-and-human-rights.html.

The Future of Business and Human Rights

 

Dr. Matej Avbelj je 23.5. 2017 nastopil kot gostujoči predavatelj na Humboldtovi Univerzi v Berlinu v okviru Berlin Colloquium on Global and Comparative Public Law. Predaval je na temo "The Future of the European Union - EU as a Non-Statist Federation".

Več o dogodkov je na voljo tu: https://www.wzb.eu/de/forschung/bereichsuebergreifende-forschung/center-for-global-constitutionalism/berlin-colloquium

Dr. Matej Avbelj, ki trenutno gostuje kot Senior Humboldt Fellow na Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung (WZB), je 8. 5. 2017 imel gostujoče predavanje na temo Sociology of (Slovenian) Constitutional Democracy. Na enako temo je nekaj dni kasneje 10.5. 2017 imel tudi vabljeno predavanje na pravni fakulteti Univerze v Helsinkih.

 

Izšla je knjiga z naslovom Reformation or Deformation of the EU Public Procurement Rules, vsebina katere je kritična ocena reforme javnega naročanja v EU. V knjigi je objavljen prispevek doc. dr. Petre Ferk o elektronskem javnem naročanju z naslovom »E-Procurement between EU Objectives and the Implementation Procedures in the Member States—Article 22(1) of the 2014 Directive«. Posebnost knjige je uporaba metodologije »prava in politologije«; poleg predstavitve nove ureditve na področju javnega naročanja ter pregleda uporabe in interpretacije sprejetih določb v praksi je obravnavan tudi v večini drugih del zapostavljen vidik, kako je sodna praksa Sodišča EU vplivala na oblikovanje novih pravil, postopek, po katerem so bila nova pravila sprejeta in oceno, kako bodo nova pravila vplivala na prakso Sodišča EU. Podrobnejši opis vsebine in možnost prednaročila predstavljene knjige najdete tukaj.