Doc. dr. Damir Črnčec se je ob evropskem dnevu varstva osebnih podatkov, udeležil okrogle mize »Zasebnost po Snowdnu«, na kateri so soočili različne poglede o vlogi varnostno obveščevalnih agencij in organov pregona v razmerju do varstva zasebnosti v luči zadnjih razkritij. 

Doc. dr. Matej Avbelj se je 23. januarja 2014, na gradu Jable v Loki pri Mengšu udeležil posveta "Evropska unija kot globalni partner". Udeleženci so razpravljali o vlogi in delovanju EU na mednarodnem parketu ter o tem, kaj od zunanje politike EU v prihodnosti pričakuje Slovenija.

Doc. dr. Matej Avbelj se je med 5. in 6. decembrom 2013 udeležil konference na University College of Dublin, Irska, posvečeni spreminjajoči se suverenosti v evropskem in globalnem kontekstu. V svojem prispevku, z naslovom The Pluralist Conception of Sovereignty and the Theory of European Union, se je zavzel za pluralistično razumevanje suverenosti in na njegovi osnovi utemeljitev Evropske unije kot zveze.

avbelj dublin 2013

Dr. Matej Avbelj je predaval v ZDA. 13. 11. 2013 je nastopil na Mississippi College School of Law, kjer je v okviru International and Comparative Law Centre predaval na temo The Challenges of Transnational Law for the European Union – Reflection on a Paradigm Shift. pa je v Ann Arborju na Michigan University School of Law sodeloval na Second Annual ASIL-ESIL-Rechtskulturen Workshop na temo Politics and Principle in International Legal Theory. Njegov prispevek bo obravnaval Global Legal Pluralism as a Principled Framework.

Izr. prof. dr. Marko Novak je bil dne 29. 5. 2013 (kot edini tujec) član profesorske komisije pri obrambi doktorskih nalog doktorskega programa "Primerjalno javno pravo in pravo EU" na Pravni fakulteti Univerze v Vidmu.