Na prvi študijski dan v šolskem letu 2015/2016 smo se sestali člani Alumni kluba v prostorih FDŠ. Pomembno je bilo, da se predstavimo novim študentom na skupnem uvodnem srečanju v prostorih Oranžerije.
Osnovni cilj je bil dogovoriti se o aktivnostih, ki jih bomo pripravili v novem študijskem letu za člane kluba in tudi nove študente. Dogovorili smo se, da bomo posebno pozornost namenili dvema vsebinama. Prva bo retorika ali veščina nastopanja. V evalvaciji kakovosti študija diplomantov, magistrov in doktorjev znanosti FDŠ v lanskem letu, so le ti izrazili potrebo po dodatnih znanjih na tem področju. To ugotovitev so potrdili tudi nekdanji študentje FDŠ, danes poslanci, ki smo jih gostili 8. aprila letos.
Druga pomembna tema bo zaposlovanje. Načrtujemo dogodek na katerem bodo nekdanji študentje FDŠ predstavili možnosti zaposlovanja v tujini. Seveda iz lastnih izkušenj.