Spoštovani,

Predsednica Alumni kluba FDŠ vse člane kluba vabi na obči zbor, ki bo 27. januarja 2015 ob 18. uri na sedežu fakultete.

Dnevni red:

  • izbor predsednika Alumni kluba
  • izbor članov Sveta Alumni kluba
  • razno

Vabljeni!