Spoštovani študenti, profesorji in ostali uporabniki naše Univerzitetne knjižnice Nove univerze.

Sporočamo vam, da bo v terminu od 9. do 10. maja 2018 potekala konverzija COBISS katalogov knjižnice EVRO-PF in FDŠ v skupno bazo UKNU.

Zato bo 9. in 10. maja delo v sistemu COBISS za vse uporabnike knjižnice UKNU in zaposlene onemogočeno, prav tako bo onemogočeno delo v bazah EVROPF in FDS.

Svetujemo vam, da vse iskalne poizvedbe v katalogu COBISS naredite prej in si izpišete signature. Knjižnica bo sicer poslovala po običajnem delovnem času, vendar vam bibliotekarke ne bomo mogle ustrezno pomagati pri iskanju knjig, v kolikor ne boste imeli podatka o signaturi.

Od predvidoma 11. maja 2018 dalje boste lahko uporabniki iskali gradivo v katalogu COBISS pod akronimom UKNU.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

Univerzitetna knjižnica Nove univerze

UKNU