Fakulteta  za državne in evropske študije ter Evropska pravna fakulteta sta sklenili sporazum, s katerim imate študenti, ki ste včlanjeni v knjižnico matične fakultete  brezplačno članarino v knjižnici Evropske pravne fakultete v Ljubljani. Študenti morate za brezplačno včlanitev in izposojo predložiti veljavno študentsko izkaznico.