Obveščamo vas, da je Upravni odbor Nove univerze dne, 11.10.2018, sprejel sklep o veljavi novih Tehničnih navodil za izdelavo zaključnih del Nove univerze.

Vsa zaključna dela, ki bodo prijavljena od vključno 1.10.2018 dalje morajo biti izdelana skladno s temi navodili. Zaključna dela, ki so bila prijavljena do vključno 30.9.2018 pa so lahko izdelana skladno s prejšnjimi navodili ali temi navodili, glede na odločitev študenta in njegovega mentorja.

Tehnična navodila za izdelavo zaključnih del so objavljena na spletni strani Nove univerze, v sklopu Univerzitetne knjižnice Nove univerze:

https://nova-uni.si/index.php/sl/tehnicni-pregledi

Nekaj glavnih sprememb glede na prejšnja navodila:

1)OBSEG BESEDILA od Uvoda do Zaključka:

 • Diplomsko delo: najmanj 75.000 do 120.000 znakov s presledki,
 • Magistrsko delo: najmanj 150.000 do 200.000 znakov s presledki,
 • Doktorska disertacija: najmanj 250.000 znakov s presledki, brez zgornje omejitve.

Morebitne priloge niso vštete v navedeni obseg!

2)IZVLEČEK vsebuje od 180 do največ 250 besed. Za pisanje uporabite shemo IMRAD (Introduction, Methods, Results And Discussion) in napišete:

 • bistvo obravnavane teme (uvod),
 • uporabljene raziskovalne metode,
 • namen in cilje raziskave, ključne ugotovitve oz. ključne rezultate ter
 • izvirnost/uporabnost vaših ugotovitev oz. ev. omejitve (diskusija).

3)NAČIN CITIRANJA: Nova univerza uporablja za vsa zaključna dela in druge izdaje citiranje v opombah pod črto.

4)Večje spremembe so tudi pri navajanju pravnih virov, sodne prakse ter spletnih virov. Preberite v dokumentu!

5)Vloga mentorja: 

Mentor je pred odobritvijo ustreznosti zaključnega dela za zagovor dolžan zagotoviti spoštovanje Tehničnih navodil za izdelavo zaključnih del Nove univerze. V primeru suma o neustreznosti vsebine zaključnega dela je dolžan zaprositi pristojno strokovno službo za poročilo detektorja podobnih vsebin o plagiatorstvu. 

Fakulteta za državne in evropske študije NU v sodelovanju s Cleveland State University je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in ZDA v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020. Pod vodstvom izr. prof. dr. Mateja Avblja in Johna Plečnika s sodelovanjem izr. prof. dr. Jerneja Letnar Černiča je fakulteta pridobila sredstva na javnem razpisu za izvedbo projekta z naslovom Primerjava razumevanja in uporabe načela vladavine prava v slovenskem in ameriškem ustavnem sistemu (Comparison between understanding and application of the concept of the rule of law in the constitutional systems of Slovenia and the United States of America).

Člane Univerzitetne knjižnice Nove univerze obveščamo, da je omogočen testni dostop do multidisciplinarne zbirke s celotnimi besedili člankov ProQuest Central.

Testni dostop je omogočen do 10. decembra 2018 na naslovu: https://nova-uni.si/index.php/sl/baze-znanja 
V primeru težav z dostopom do baz znanja, nas kontaktirajte na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali 01 251 44 85. 

ProQuest Central je multidisciplinarna zbirka podjetja ProQuest, ki vključuje več kot 39 baz podatkov s področja medicine, poslovanja, ekonomije, družbenih ved, umetnosti, vojske in multidisciplinarnih področji ter obsežno zbirko časopisov, kot so Wall Street Journal, Globe & Mail, New York Times, Times of India, Financial Times, Le Monde in The Guardian.

Kaj vsebuje ProQuest Central?

 1. Med sodelujočimi založniki so Emerald, Palgrave Macmillan, Cambridge University Press, Elsevier, Taylor and Francis, Oxford University Press, Springer, nature, DeGruyter, Dow Jones, The Economist, The Economist Intelligence Unit, APA, BMJ itd.
 2. Najnovejši akademski članki s celotnimi besedili iz ključnih revij, kot so Lancet, BMJ, Nature, Science, New England Journal of Medicine in Journal of International Business Studies.
 3. Obsežne strokovne informacije o globalnem trgu, brezkonkurenčna zbirka strokovnih analiz industrij, držav, gospodarstev in trgov podjetij BMI Research, Euromonitor, Plunkett Research, Economist Intelligence Unit (EIU), Oxford Analytica, Oxford Economics in še mnogih drugih.
 4. Najbolj vplivne revije s področja poslovanja in aktualnih dogodkov z ažurnimi celotnimi besedili najbolj branih revij, med katere spadajo tudi: The Economist, New Statesman, Billboard in The New Yorker.
 5. Na voljo je najnaprednejše razmišljanje z več kot 450.000 delovnimi dokumenti naslednjih ustanov: NBER, RePEc, INSEAD in OECD.
 6. Na voljo sta tezavra MeSh in ProQuest.  
 7. Poenostavljen vmesnik, ki uporabnikom pomaga pri prepoznavanju referenc za svoja dela, zbiranju referenc na ločenem zavihku in ki podpira citate, deljenje člankov ter omogoča hkratni prikaz različnih vrst vsebin.
 8. Navzkrižno iskanje in povezovanje z disertacijami in deli ProQuest.

Obveščamo vas, da se je s 1. 10. 2018 pričelo novo študijsko leto 2018/2019. 

Predavanja Fakultete za državne in evropske študije potekajo tudi v Mariboru. Uvodno predavanje v Mariboru so študenti imeli 14. 10. 2018.  Na dogodku so študente pozdravili dekan Fakultete za državne in evropske študije, doc. dr. Gorazd Justinek, predsednik študentskega sveta Fakultete za državne in evropske študije g. Ivan Kramberger, ga. Urška Jambrek, zaposlena na Fakulteti za državne in evropske študije ter predsednik Alumni kluba Fakultete za državne in evropske študije, dr. Leon Slak.

Uspešno študijsko leto želimo vsem študentkam in študentom Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze!

Fotografije:

 

 

 

Spoštovani,

 

Obveščamo vas, da v tem tednu poteka 3. prijavni rok za vpis na I. in III. stopnjo Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze. Prijava je mogoča preko  spletnega portala eVŠ.

Dodiplomski študij - Javna uprava

3. prijavni rok: 26. 9. - 27. 9. 2018 do 12:00

Več na: http://www.fds.si/index.php/vpis/prijava-in-vpis/dodiplomski-studij-javna-uprava

 

Dodiplomski študij - Upravno pravo

3. prijavni rok: 24. 9. - 27. 9. 2018

Več na: http://www.fds.si/index.php/vpis/prijava-in-vpis/dodiplomski-studij-upravno-pravo 

 

Doktorski študij - Javna uprava

3. prijavni rok: 24. 9. - 27. 9. 2018

Več na: http://www.fds.si/index.php/vpis/prijava-in-vpis/doktorski-studij-javna-uprava

 

Doktorski študij - Mednarodne in diplomatske študije

3. prijavni rok: 24. 9. - 27. 9. 2018

Več na: http://www.fds.si/index.php/vpis/prijava-in-vpis/doktorski-studij-mednarodne-in-diplomatske-studije

 

 

 

 

Obveščamo vas, da je izšla nova številka revije Dignitas, 77-78. Revijo Dignitas lahko kupite v Univerzitetni knjižnici Nove univerze, od ponedeljka do petka: 10h-18h, ali preko spletne knjigarne Nove univerze.

V dvojni številki revije Dignitas, 77-78, lahko preberete naslednje prispevke:

 • Komentar preambule ustave Republike Slovenije (P. Jambrek),
 • Pisateljska ustava 1988 (D. Rupel), 
 • Anonimne prijave v inšpekcijskem nadzoru z vidika morale in prava (A. Igličar),
 • Etika v sodnih postopkih (J. Ruparčič),
 • Reševanje kriza grškega dolga s tremi programi finančne pomoči (I. Senčar),
 • Konflikt med politiko in uradništvom pri zaposlovanju javnih uslužbencev v Sloveniji in Italiji (B. Mulec),
 • Razvojna specializacija slovenskih razvojnih regij kot realen cilj ali le kot koristna razvoja usmeritev? (R. Drobnič),
 • Trendi metamorfoze javnega upravljanja (S. Dujić),
 • Dileme in predlog razvrstitve Cannabis Sativa L. v Sloveniji (R. Štrukelj idr.),
 • Moderni pogledi in izzivi namenske razlage pravnih aktov: prispevek k teoriji pravne argumentacije (K. Remškar),
 • Istrski in kvarnerski statuti kot zgodovinski ustavni dokumenti (H. Rejc),
 • Ravnanje predsednika Republike po “svoji vesti” pri razglašanju zakonov (A. Olaj)
 •  

  Utrinek s terena: Pekarna (J. Letnar Černič):

  Povezava do spletne knjigarne Nove univerze: https://nova-uni.si/index.php/sl/zalozba/e-knjigarna/revija-dignitas/dignitas-st-77-78