EducationUSA center, ki deluje v okviru Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, pripravlja 20. aprila 2015 sejem, kjer se bodo predstavile ameriške izobraževalne institucije. 
Obiskovalci bodo imeli na sejmu priložnost, da se osebno spoznajo s predstavniki ameriških izobraževalnih institucij in da iz prve roke pridobijo vse informacije v zvezi s študijem v ZDA. 
Več informacij o dogodku najdete v priponki ter na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si
 

Senat Fakultete za državne in evropske študije se je 2.4. 2015 sestal na svoji seji in na predlog dekana Fakultete sprejel sklep, da se uvede postopek za ugotavljanje izpolnitve pogojev za odvzem znanstvenega naslova mag. Klavdije Markež. V ta namen je bila imenovana tudi tri članska komisija, v sestavi: izr. prof. dr. Tone Jerovšek, izr. prof. dr. Matej Avbelj in doc. dr. Gorazd Justinek, ki mora v 30 dneh od imenovanja izdelati vsebinsko poročilo o morebitnih kršitvah iz 150. člena pravilnika FDŠ.

Vabimo vas, da si preberete pismo dekana v priponki.

Priponke:

Pismo dekana

Dr. Milanu Jazbecu čestitamo za izvolitev v naziv redni profesor za področje diplomacije. Gre za pomembno pridobitev fakultete, ki se kaže med drugim v tem, da so nosilci doktorskega študija Mednarodne in diplomatske študije trije redni profesorji. Dr. Milan Jazbec je tudi prvi redni profesor za področje diplomacije v Sloveniji.

Evropska pravna fakulteta pričenja s serijo praviloma enkrat mesečnih akademskih srečevanj, predvsem na ljubljanski lokaciji fakultete, v obliki predavanj, pogovorov, diskusij in predstavitev ustvarjalnih dosežkov na temo aktualnih ali klasičnih problemov prava in države. Prvo srečanje z naslovom »Pogovori o pravu in državi«, bo potekalo v sredo, 1. aprila 2015 ob 16:30 v predavalnici P2 na Evropski pravni fakulteti v Ljubljani, Cankarjevo nabrežje 11.

Gosti srečanja bodo prof. dr. Peter Jambrek, avtor knjige z naslovom Theory of Rights, pridružili pa se mu bodo tudi prof. dr. Albin Igličar, prof. dr. Jernej Letnar Černič in doc. dr. Vojko Strahovnik. Dogodek bo moderiral izr. prof. dr. Marko Novak