V torek, 14. maja, je na povabilo Inštituta Nove revije potekala javna razprava z naslovom "Komu in zakaj so v napoto zasebne raziskovalne in visokošolske organizacije?". Namen razprave, ki sta se je udeležila izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič in prof. dr. Dean Komel, sicer tudi predavatelja na Novi univerzi, je bil v diskusiji izraziti mnenja in pripombe na predlog Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je v javni obravnavi do 18. maja. Udeleženci razprave so bili enotni v misli, da je predlog diskriminatoren, saj omogoča monopolno in privilegirano pozicijo omejenemu krogu ustanov in raziskovalnih organizacij. Po mnenju izr. prof. dr. Jerneja Letnarja Černiča je predlog v nasprotju človekovimi pravicami, temeljnimi ustavnimi načeli in demokratičnimi vrednotami, ki izhajajo iz ustave.

Več si lahko preberete na povezavi.

Lep pozdrav,

Fakulteta za državne in evropske študije

INR