Akademski forum

27. oktobra 2010 je na Brdu pri Kranju potekal ustanovitveni sestanek Foruma akademskega zbora Fakultete za državne in evropske študije. Akademski forum FDŠ je tesno vpet v raziskovalno, pedagoško in založniško dejavnost fakultete in predstavlja povezovalno točko teh dejavnosti, hkrati pa odpira prostor razprave in sodelovanja. Njegovo jedro predstavljajo člani akademskega zbora fakultete, sodelovali pa bodo tudi magistrski in doktorski študenti. Na forumu bo odprt prostor za predstavitev raziskovalnega dela njegovih članov.

Akademski forum bo vzpostavljal tudi mednarodno sodelovanje in organiziral predavanja gostujočih predavateljev, posebej bo nagovarjal tudi slovenske znanstvenike, ki delujejo v tujini. Akademski forum je odprt za povezovanje s sorodnimi akademskimi pobudami.

Uvodno srečanje Akademskega foruma FDŠ, posvečeno evropskemu državljanstvu, je gostilo prof. dr. Rajka Kneza ter doc. dr. Mateja Avblja. Uvedba evropskega državljanstva je pretvorila naravo EU iz gole ekonomske, v resnično, a še nastajajočo, politično skupnost. Govorca sta v družbi moderatorja spregovorila o tem, zakaj je do državljanstva EU sploh prišlo, kako se je to razvijalo, kakšne posledice je pustilo v EU in državah članicah, dotaknila pa se bosta tudi  potencialnega razvoja evropskega državljanstva v prihodnje.

Preberi

V četrtek, 20. januarja 2011 se je na Brdu pri Kranju v okviru Akademskega foruma odvijalo predavanje doc. dr. Mateja Avblja, dekana Fakultete za državne in evropske študije, z naslovom: »Pravo in integriteta«. 

Preberi

V četrtek, 25. novembra 2010 se je na Brdu pri Kranju v okviru Akademskega foruma odvijalo predavanje dr. Bojana Žalca, predstojnika Inštituta za filozofijo in družbeno etiko na Teološki fakulteti v Ljubljani, z naslovom: »Izvori in dejavniki zdrave družbe: Človečnost, oblast, instrumentalizem in resnicoljubnost«.

Preberi