Nova Gorica, 29.- 30. oktobra 2010

V organizaciji Fakultete za državne in evropske študije ter Evropske pravne fakultete je 29.- 30. oktobra 2010 v Novi Gorici potekala druga mednarodna konferenca, posvečena teoriji prava in  pravni argumentaciji.

Več kot deset predavateljev, med katerimi je bila večina tujih, je v dveh dneh obravnavala tri tematske sklope. Prvi je bil posvečen teoriji argumentacije, drugi se je dotaknil globalnega upravljanja ter prava onkraj države, zadnji sklop pa je bil namenjen osvetlitvi določenih izbranih vprašanj filozofije prava. Konferenco sta dodatno popestrili plenarni predavanji priznanih mednarodnih pravnih teoretikov: Giovannija Sartorja z Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah ter Gianluigija Palombelle z Univerze v Parmi.