Ostali dogodki

V četrtek, 16. januarja 2014, je na Brdu pri Kranju potekala slavnostna podelitev diplom in priznanj diplomantkam in diplomantom Fakultete za državne in evropske študije. Slavnostni govornik tokratne slavnostne podelitve je bil dekan fakultete, doc. dr. Matej Avbelj, dogodek pa je tudi tokrat popestril godalni kvartet Podokničarji.

21. januarja 2013 je na Brdu pri Kranju potekala slavnostna podelitev diplom in priznanj diplomantkam in diplomantom Fakultete za državne in evropske študije. Slavnostni govornik tokratne slavnostne podelitve je bil prof. dr. Ernest Petrič, dogodek pa so še bolj slavnosten naredili fantje iz kvarteta Podokničarji.

2013 – 2015

Fakulteta za državne in evropske študije je v množici več kot 400 prijav iz vse Evrope pridobila Jean Monnet Module, so-financiran s strani Evropske komisije za obdobje 3 let od leta 2013 do leta 2015. Namen modula, katerega nosilec je izr. prof. Matej Avbelj, je organizirati uvodna predavanja v obsegu 40 ur na temo “Temelji prava in politik EU”.

Vsebina: V petek, 13.1.2012 je na Fakulteti za državne in evropske študije potekala svečana podelitev diplomskih, magistrskih in doktorskih diplom za diplomante, ki so v koledarskem letu 2011 uspešno zaključili študij. Dekan je v goste, kot slavnostnega govornika na tej podelitvi, povabil nekoga, ki je med najvidnejšimi slovenskimi filozofi in teologi, dr. Janeza Juhanta.  Godalni kvartet Akademije za glasbo je poskrbel, da je bil dogodek še posebej slavnosten.

Preberi

V petek, 14.1.2011 je na Fakulteti za državne in evropske študije potekala svečana podelitev  magistrskih (109) in doktorskih (4) diplom za diplomante, ki so v koledarskem letu 2010 uspešno zaključili študij. Dekan je v goste, kot slavnostnega govornika na tej podelitvi, povabil nekoga, ki se že vrsto let, sprva v akademskih vodah, v zadnjem času pa izrazito tudi v civilno-družbenih krogih tako v Sloveniji kot v Evropski uniji, prizadeva prispevati k miselnemu preboju in išče nove poti, strategije, ki bi nam vsem dale nov razvojni zagon in nas pripeljale v boljši, pravičnejši jutri. Prof. dr. Žiga Turk, profesor na Univerzi v Ljubljani, nekdanji minister za razvoj in generalni sekretar Skupine za razmislek o prihodnosti Evropske unije, je da ob tej priložnosti tudi sam pospremil naše diplomante s spodbudnim in navdihujočem govorom. 

Preberi

2010-2014

Človekove pravice se dandanes sistematično kršijo na vseh koncih sveta.  Države nosijo primarno obveznost za spoštovanje, varovanje in uresničevanje človekovih pravic. Toda kaj se zgodi, če države ne morejo izpolnjevati svojih primarnih obveznosti na področju človekovih pravic ? Ali imajo druge države izventeritorialne obveznosti, da pomagajo takšnim državam pri varstvu človekovih pravic ? Kakšno odgovornost imajo drugi akterji (podjetja in mednarodne organizacije) v mednarodni skupnosti ?

Preberi