Šole

Fakulteta najmanj enkrat letno organizira zimsko, spomladansko, poletno ali jesensko šolo. Šole se izvajajo v Ljubljani, Mariboru, Kranju ali Brdu pri Kranju, med tednom v popoldanskem času. Na njih predavanja, delavnice in okrogle mize izvajajo predstavniki akademskega zbora fakultete in zunanji gostje iz Slovenije ter tujine. Fakulteta teme, ki jih obravnava na šoli, izbira na podlagi aktualnih družbenih problemov ter dogodkov v Sloveniji, Evropi in svetu. Šol se lahko udeležijo študentje fakultete in zunanji udeleženci. Študentje fakultete lahko z aktivnim sodelovanjem na šoli prejmejo kreditne točke, ki jih lahko uveljavljajo pri opravljanju neobveznih predmetov v okviru študija.

14. september - 18. september 2015

Fakulteta za državne in evropske študije skupaj z Evropsko pravno fakulteto organizira Poletno šolo z naslovom (U)pravne veščine, ki poteka med 14. in 18. septembra 2015. Poletna šola poteka v prostorih Evropske pravne fakultete, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana. Na podlagi aktivne udeležbe bodo udeleženci prejeli kreditne točke v višini enega izbirnega predmeta.

Več informacij o prijavi in programu si lahko preberete v priloženi priponki.

      

14. aprila - 18. aprila 2014

Fakulteta za državne in evropske študije v aprilu ponovno organizira spomladansko šolo z naslovom »Evropska Slovenija – med teorijo in prakso«, ki bo potekala od 14. – 18. aprila na Brdu pri Kranju v Oranžeriji.

Preberi

26. avgust - 30. avgust 2013

Neposredno po koncu letošnje polete šole, organizirane s strani FDŠ, je v Sloveniji izveden največji športni dogodek do sedaj, in sicer Košarkarsko prvenstvo, zato smo se odločili na predavanjih in delavnicah obravnavati teme s področja športa, prava in človekovih pravic. Pri nas se s pravnimi vidiki športa aktivno ukvarja razmeroma malo ljudi, povsem drugače je v svetu, kajti v poklicnem športu se obračajo visoki denarni zneski, kakršnekoli težave pri izpolnjevanju pogodb z npr. klubi, organizatorji tekmovanj, sponzorji pa lahko povzročijo visoke odškodninske in druge zahtevke.

Preberi

18. februar - 27. februar 2013

Namen zimske šole je v sodelovanju s tujimi in domačimi strokovnjaki iz prakse (javni sektor in gospodarstvo) ter univerzitetne sfere identificirati s primerjalnopravnega vidika dobre prakse odprave sodnih zaostankov z namenom izboljšanja delovanja javnega in zasebnega sektorja. Kot je dobro znano, Slovenija že skorajda dve desetletji ječi pod težo sodnih zaostankov, ki nam jih kljub številnim iniciativam ter projektom ni uspelo odpraviti. Slednje je izjemno škodljivo, ker povzroča erozijo pravne države, ki je predpogoj za delovanje gospodarstva in javnih institucij.

Preberi

21. avgust - 31. avgust 2012

Poletna šola, ki je bila organizirana v času od 21.8. – 31.8.2012, je obravnavala različne vidike družbene odgovornosti podjetij. Družbeno odgovornost lahko opredelimo kot predanost gospodarske družbe k spoštovanju temeljnih človekovih pravic, zagotavljanju pravne države, preprečevanju korupcije, varstvu okolja, etičnem obnašanju, ekonomskemu razvoju, izboljšanju kakovosti življenja zaposlenih, lokalne skupnosti in celotne družbe. Pojem družbene odgovornosti od gospodarskih družb zahteva, da se čim bolj dejavno vključujejo v skrb za delovno in osebno zadovoljstvo zaposlenih, kot tudi v skrb za delovanje ožje in širše družbene skupnosti.

Preberi