Fakulteta za državne in evropske študije 
Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija

Naša fakulteta je že leta in leta eden najboljših prostorov na
Slovenskem za izmenjavo heterogenih družbenih kritičnih razmislekov.

Fakulteta za državne in evropske študije NU v sodelovanju s Cleveland State University je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in ZDA v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020. Pod vodstvom izr. prof. dr. Mateja Avblja in Johna Plečnika s sodelovanjem izr. prof. dr. Jerneja Letnar Černiča je fakulteta pridobila sredstva na javnem razpisu za izvedbo projekta z naslovom Primerjava razumevanja in uporabe načela vladavine prava v slovenskem in ameriškem ustavnem sistemu (Comparison between understanding and application of the concept of the rule of law in the constitutional systems of Slovenia and the United States of America).