Alumni klub FDŠ, je dne 10. 4. 2017 organiziral okroglo mizo z naslovom »Izzivi regionalnega razvoja s poudarkom na endogenem razvoju z vidika kadrov«

Sodelujoča gosta, dr. Robert Drobnič in dr. Jani Kozina sta bila zanimiva sogovornika, ki se ukvarjata s področjem regionalnega razvoja na način, s katerim se ukvarja manjše število strokovnjakov pri nas. Za razliko od večine akademske stroke, ki se z regionalnim razvojem ukvarjajo predvsem z makroekonomskega vidika ali pa z vidika urejanja prostora oziroma načrtovanja izgradnje infrastrukture v regijah, se sogovornika okrogle mize ukvarjata s proučevanjem regionalnega razvoja skozi vlogo kadrov, kot pomembnega endogenega dejavnika razvoja vsake regije in skozi razvojne politike države, ki bi to vlogo kadrov morale zagotavljati.

Na podlagi obeh predstavitev je sledila diskusija ter odgovori na vprašanja iz publike na vprašanja, ko so bila:
• Ali je v naši državi dovolj ustvarjalnega potenciala za to, da se naredi večji razvojni preboj v naslednjih letih, desetletjih?,
• Kaj je še potrebno narediti, da bi takšen preboj dosegli, v smislu načrtovanja in izvajanja politik države, da se bodo razvojno odrazila v vseh 12 slovenskih regijah in ne le v najbolj razvitih oz. v najbolj razviti osrednjeslovenski regiji?

Dogodek je potekal po zaključku predavanj izr. prof. dr. Jerneja Letnar Černiča, na Ekonomski gimnaziji v Kranju.

 

V sredo 4. januarja 2017 ob 18. uri je Alumni klub Fakultete za državne in evropske študije v sodelovanju s Fakulteto za državne in evropske študije organiziral Akademski forum z naslovom "Boj za pozornost poslušalcev".

Pred pričetkom foruma so se člani Alumni kluba na kratko srečali in si zaželeli srečno novo leto 2017.
V prostorih Oranžerije je bil izvoljen nov predsednik Alumni kluba. Dr. Leon Slak je bil prva generacija magistrskih študentov na Fakulteti za državne in evropske študije. Doktoriral je na Evropski pravni fakulteti.
Akademski forum je moderirala izr. prof. dr. Liliana Brožič, v letu 2017 nekdanja predsednica Alumni kluba.

Boj za pozornost poslušalcev je nedvomno dobil gost dr. Zdravko Zupančič iz Šole retorike Zupančič&Zupančič. Mojster retorike je predstavil svoje znanje, izkušnje in konkretne nasvete na izredno slikovit, razgiban in praktičen način ob mnogih humornih vložkih, ki jih udeleženci še dolgo ne bodo pozabili. Ob osvajanju takih znanj utegnejo udeleženci dobiti še veliko bitk.

V četrtek, 20. marca ob 18:00 uri je potekalo srečanje Akademskega foruma z naslovom Sofisticiran gospodarski kriminal v Sloveniji in aktivnosti za njegovo preprečevanje in kaznovanje. Gosta tokratnega Akademskega foruma sta bila mag. Darko Majhenič, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada in g. Damjan Režek, zaposlen v Uradu za preprečevanje pranja denarja. Srečanje je moderirala doc. dr. Liliana Brožič.  

Preberi

18. 11. 2013 je v Oranžeriji na Brdu pri Kranju potekal Akademski forum na katerem je gostoval Rudi Gabrovec, visoki predstavnik RS za vprašanja nasledstva, osrednja tema je bila v evropskem kontekstu še naprej aktualna problematika varčevalcev NLB na ozemlju bivše Jugoslavije.

V razpravi je sodeloval dr. Leon Slak, član Alumni kluba, ki je iz navedene teme doktoriral. Moderirala je doc. dr. Liliana Brožič ob sodelovanju nosilca Jean Monnet Modula dr. Mateja Avblja.

V četrtek, 28. februarja 2013 je potekalo srečanje Akademskega foruma z naslovom: »Ali doktorji znanosti v državni upravi (lahko) prispevajo h kakovosti nacionalnovarnostnega sistema?« (Oranžerija, Brdo pri Kranju). Gosta srečanja sta bila dr. Franci Demšar iz Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS in doc. dr. Polonca Kovač iz Fakultete za upravo.

Preberi

Alumni klub je v okviru Kariernega in informativnega dneva za podiplomski študij, dne 1.6.2012 organiziral okroglo mizo.

Program:

  • 15.30-17.00 – Delavnica Poti do zaposlitve (Zavod RS za zaposlovanje, Urad za delo Kranj)
  • 17.00-17.30 – Predstavitev študijskih programov (predstavniki fakultete)
  • 17.30-17.50 – Predstavitev delovanja Študentskega sveta FDŠ (predsednica ŠS FDŠ)
  • 17.50-18.00 – Vprašanja udeležencev
  • 18.00-19.00 – Okrogla miza Alumni kluba FDŠ (predsednica in člani Alumni kluba FDŠ, predstavnik ustanovitelja fakultete)