Člani sveta Alumni kluba

Darko Georgiev

Mag. Mojca Kozomara 

Dr. Leon Slak 

Aleksandra Smogavc

Ana Kreft 

Tomaž Zorjan

 

Leon Slak
Predsednik Alumni kluba

Darja Pangrič

Na Fakulteti za državne in evropske študije sem diplomirala leta 2015. Skozi študij me je fakulteta vedno podpirala pri pridobivanju formalnega kot neformalnega izobraževanja v tujini. Leta 2013 sem bila udeleženka ter leto kasneje organizatorka poletne šole v Šanghaju (Shanghai Summer School). Poleg formalne izobrazbe pa menim, da je neformalno izobraževanje pomemben del karierne poti. Del takega večmesečnega izobraževanje sem bila na Danskem (Højskolen Østersøen). Veseli me delo z ljudmi ter pridobivanje novega znanja, saj sem vedno pripravljena na iskanje novih izzivov. Ker ob zaključku študija želim ostati v stiku z aktivnostmi fakultete sem se odločila, da se pridružim Alumni klubu in tako aktivno prispevam k skupnosti študentov.

Darija Jamnik

dairja jamnikLeta 1988 sem se zaposlila v gospodarski družbi, kjer delam še danes. Kmalu sem si ustvarila družino, vendar želja po znanju je bila velika in odločila sem se za študij na FDŠ. Nudila mi je brezplačno šolanje v bližini doma. Leta 2012 sem diplomirala in se takoj naprej vpisala na magistrski študij, katerega tudi sedaj zaključujem. Pridobljeno znanje uporabljam predvsem pri razumevanju zakonodaje in delovanju inštitucij. Poleg kvalitetnega študija mi je zelo všeč odnos profesorjev do študentov, kjer dopuščajo tudi drugačno razmišljanje, predvsem pa gojijo in spoštujejo vrednote, ki jih v današnjem času marsikje primanjkuje. Na FDŠ-ju sem se res zelo dobro počutila, zato sem tudi članica Alumni kluba in bom tako še naprej lahko povezana s fakulteto.

Andreja Ferjančič

Andreja FerjančičRojena sem bila leta 1990 v Šempetru pri Gorici, kjer sem zaključila osnovno šolo. Šolanje sem nato nadaljevala na Škofijski gimnaziji Vipava. Po uspešno zaključeni maturi sem se odločila leta 2008 za študij prava na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Po uspešno zaključenem šolanju sem leta 2011 pridobila naziv diplomirana pravnica. Zaradi velikega zanimanja za področje mednarodnega prava sem se odločila za študij na Fakulteti za državne in evropske študije. Med študijem sem se udeležila Jean Monnet modula ter raznih drugih poletnih šol bodisi doma ali v tujini. Skozi študij sem se specializirala za dogajanje na Vzhodu. Leta 2015 sem za odlično pripravljeno nalogo z naslovom »Arabska pomlad ali zima revolucija, ki traja« prejela naziv magistra.

Nina Matijašević

nina matijasevicNina Matijašević, je leta 2012 diplomirala na Fakulteti za varnostne vede. Istega leta se je zaradi želje po novem znanju vpisala na magistrski študij na Fakulteti za državne in evropske študije, kjer je leta 2014 magistrirala in za svojo magistrsko nalogo z naslovom Zvezdniška diplomacija prejela posebno pohvalo za nadpovprečno delo. Poleg tega se je leta 2012 vpisala še na dodiplomski študij prava na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. V času svojega študija je napisala 7 strokovnih člankov in eno knjigo v soavtorstvu. Trenutno se posveča predvsem pisanju in raziskovanju zvezdniške diplomacije ter njene povezave do drugih vrst diplomacij. Študij na Fakulteti za državne in evropske študije ji je dal veliko novih izkušenj in znanja, saj le to odlikuje odličen akademski zbor učiteljev in asistentov.

Darko Georgiev

darko georgievSem mag. medn. in dipl. štud. – leta 1981 sem se rodil v Ljubljani, kjer sem obiskoval osnovno šolo. Izobraževanje sem nadaljeval v Republiki Srbiji in diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Nišu. Že med študijem sem se ukvarjal z evropskimi projekti s področja razvoja lokalne skupnosti, kjer sem bil zelo uspešen in za to delo prejel več nagrad. Kot član slovenske skupnosti v Srbiji sem aktivno sodeloval pri ohranjanju ter širjenju duha in kulture matične domovine, v katero sem se leta 2009 vrnil. Tu nadaljujem in še nadgrajujem poklicno pot ter se dodatno izobražujem. Na Fakulteti za državne in evropske študije sem pod mentorstvom doc. dr. Mateja Avblja magistriral z nalogo »Pravni vidiki pristopa Republike Srbije k Evropski Uniji«.Zaposlen sem v inovativnem in razvojno usmerjenem slovenskem podjetju, kjer opravljam poslovodno funkcijo.

Aleksandra Smogavc

aleksandra smogavcDodiplomski študij na Fakulteti za državne in evropske študije (FDŠ) sem zaključila decembra 2013 z zagovorom diplomskega dela Približevanje (konvergenca) med splošno delovnopravno in uslužbensko zakonodajo, pri mentorju prof. dr. Slobodan Dujiću. Po uspešno zaključenem dodiplomskem študiju sem se odločila, da svoje znanje nadgradim še na magistrskem programu Mednarodna smer in diplomacija. Ker sem od zagovora diplome do nadaljevanja študija imela precej prostega časa, sem se odločila, da na Ministrstvu za notranje zadeve opravim tudi strokovni izpit iz Upravnega postopka 2. stopnje. Med študijem sicer še vedno delam preko študentskega servisa in upam ter komaj čakam, da bom nekoč lahko unovčila svoje znanje, ki sem ga pridobila na FDŠ.

David Dolinar

david dolinarSem študent magistrskega študija, smer Javna uprava. Na Fakulteti za državne in evropske študije sem zaključil dodiplomski študij iste smeri. Ker sem že od nekdaj navdušen nad tehnologijo hkrati pa me zanima kakšen vpliv ima tehnologija na človekove pravice, še posebej na pravico do zasebnosti, sem diplomiral z naslovom: Pravica do zasebnosti in mobilna telefonija. Naloga je bila ocenjena z najvišjo možno oceno, prav tako pa sem prejel pohvalo za nadpovprečno diplomsko nalogo. Na isto temo sem napisal tudi znanstveni članek, ki je bil objavljen v reviji Dignitas. Ker bi tudi po zaključku študija rad ostal povezan s fakulteto sem se že sedaj pridružil alumni klubu, kar toplo priporočam tudi ostalim diplomantom, magistrom in doktorantom.

dr. Leon Slak

leon slakDr. Leon Slak je ustanovni član Alumni kluba, saj je študent 1. generacije FDŠ. Dolga leta dela v bančništvu in se je najprej dodiplomsko izobrazil na Ekonomski fakulteti v Mariboru, a je kmalu ugotovil, da bo za odlično opravljanje dela potreboval dodatno izobrazbo.

S podiplomskim študijem je nadaljeval na FDŠ, kjer je magistriral leta 2005, a že čez tri leta nadaljeval študij na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Tam je leta 2012 zagovarjal že doktorsko disertacijo. V njej se ukvarja z vprašanjem »Kdo ima prav?« v sporu med Slovenijo in Hrvaško ter BiH – glede deviznih varčevalcev podružnic LB.

Leta 2013 je za to delo prejel nagrado Društva za Združene narode za Slovenijo, kot prispevek na področju delovanja OZN. Nagrajena disertacija je objavljena na strani: http://www.unaslovenia.org/knjiznica/diplome/2013.

mag. Mojca Kozomara

mojca kozomaraMag. Mojca Kozomara, zaposlena kot finančna inšpektorica na FURS.

Na Fakulteto za državne in evropske študije sem se vpisala leta 2006, smer Mednarodne, primerjalne in evropske državne študije. Za magistrsko nalogo sem si izbrala temo Mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah in jo leta 2011 uspešno zagovarjala. Moj mentor je bil prof. dr. Tone Jerovšek, eden od snovalcev Zakona o davčnem postopku.

Študij na Fakulteti mi je odprl nove dimenzije znanja in razmišljanja, razširil razgledanost in bil dodana vrednost moji osebnosti. S fakulteto sem ostala povezana preko Alumni kluba, z veseljem pa se udeležujem tudi akademskih forumov, na katerih fakulteta gosti ugledne in zanimive goste. Vpis na Fakulteto za državne in evropske študije toplo priporočam vsem, ki o tem še razmišljajo.

Ana Kreft

ana kreft

V letu 2017 sem magistrirala na temo Pravica do poštenega sojenja v sodni praksi ESČP in si pridobila naziv Magistrica mednarodnih in diplomatskih študij. Pred tem sem na isti fakulteti leta 2012 diplomirala po programu Javna uprava z nalogo Ustavnosodna presoja upravnih odločb.

Z študijem 1. in 2. bolonjske stopnje na FDŠ sem bila zelo zadovoljna. Profesorji so znanje razumljivo predajali nam študentom, strokovne službe pa skrbele za nemoten potek študija. Pridobljeno teoretično znanje sedaj vsakodnevno uporabljam pri svojem delu, kjer vodim upravne postopke za pridobitev pravic iz javnih sredstev.