Spoštovani,

Karierni center Evropske pravne fakultete vas dne 31.01.2018 ob 16:00 vabi na brezplačno delavnico »Priprava zaključnih del študentov in diseminacija rezultatov«, ki je namenjena pripravam in pisanju zaključnih del študentom na članicah Nove univerze. Na delavnici bosta nasvete podala doc. dr. Boštjan Kerbler, predavatelj na Evropski pravni fakulteti, ter Ana Češarek, bibliotekarka v Univerzitetni knjižnici Nove univerze.

Predvidena vsebina dogodka:

•Uvod v obravnavano temo

•Kako pripraviti in prijaviti dispozicije zaključnih del? - predvideni postopki in vsebina po Pravilniku o študiju Evropske pravne fakultete s posebnim poudarkom na doktorske in magistrske naloge;

•Kako poteka priprava dispozicije? - določitve teme in naslova, opis problema raziskovanja in teoretična izhodišča, ocene dosedanjih raziskovanj, določitev namena in oblikovanje ciljev, navedba hipotez/raziskovalnih vprašanj, metode in tehnike raziskovanja, pričakovani prispevek k znanosti in stroki, uporaba rezultatov raziskovanja, viri in literatura (vključno s citiranjem);

•Kako poteka učinkovita diseminacija rezultatov? - pisanje in objavljanje znanstvenih in strokovnih člankov iz rezultatov zaključnih del, tudi in iskanjem literature ter iskanje »pravih« revij – bibliografske baze itd.;

•Pravila in tehnike pisanja zaključnih del - z ozirom na aktualni pravilnik »Tehnična navodila za izdelavo zaključnih nalog«;

•Primeri dobrih in slabih praks - zbranih iz dosedanjega pregleda magistrskih in doktorskih dispozicij.

 

Slušatelji so vabljeni, da s seboj prinesejo vzorce, osnutke zaključnih del za morebitne tehnične konzultacije s predavatelji.

Delavnica bo potekala dne 31.1.2018, od 16:00 do predvidoma 19:00 v prostorih Evropske pravne fakultete, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana, v predavalnici P1.

 

Prijava zaključena.