Fakulteta za državne in evropske študije je v okviru Javnega razpisa: »Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v letu 2016, pridobila sredstva za izvajanje omenjenega projekta.

Opis projekta:

Fakulteta bo v okviru projekta izvedla tako aktivnosti iz Sklopa A – Podporne aktivnosti za mobilnost posameznikov. V okviru sklopa A bo izvedla sledeče aktivnosti:

  • AKTIVNOST 1: NAPOTITEV 5 ZAPOSLENIH STROKOVNIH SODELAVCEV NA TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA (znotraj te aktivnosti bo izveden tečaj angleščine za dve stopnji oziroma 2 x 60 pedagoških ur)
  • AKTIVNOST 2: VZPOSTAVITEV INFO TOČKE NA SPLETNI STRANI FAKULTETE (nadgradnja spletne strani, kjer bodo dostopni splošni podatki o Sloveniji, podatki o življenju v Slovenji, podatki o kulturnih in drugih dogodkih v Sloveniji, podatki o tečajih slovenskega jezika, podatki o študiju na fakulteti, prevod aktov fakultete, drugi relevantni podatki za tuje študente)
  • AKTIVNOST 3: IZDAJA PROMOCIJSKE E-BROŠURE V TUJEM JEZIKU
  • AKTIVNOST 4: PRIPRAVA LETAKOV, PLAKATOV ZA MEDNARODNO PISARNO FAKULTETE
  • AKTIVNOST 5: PREDSTAVITEV FAKULTETE NA SEJMU INFORMATIVA IN ŠTUDENTSKA ARENA.

Cilj in namen projekta:


Z izvedbo predvidenih aktivnosti bo fakulteta sledila cilju in namenu javnega razpisa in sicer izboljšanju kakovosti procesov, ki vodijo v večjo odprtost in vpetost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje.

Vrednost projekta:

6.680,00 €

Rezultati projekta:

Rezultati projekta se bodo kazali v izvedenih zastavljenih aktivnostih prek tega v izboljšanju kakovosti procesov, ki vodijo v večjo odprtost in vpetost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje.

fdsmizs