Disciplinska komisija

Disciplinska komisija obravnava primere kršitev izpitnega reda in odloča o izreku sankcije.

Disciplinsko komisijo sestavljajo dva člana in predsednik. Disciplinsko komisijo imenuje upravni odbor za mandatno obdobje dveh (2) let.

Predsednik

Doc. dr. Vojko Strahovnik

Člana

Izr. Prof. dr. Jernej Podlipnik

Urška Jambrek