Habilitacijska komisija

Naloga habilitacijske komisije je zagotovitev enotne uporabe meril za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in visokošolskega sodelavca.

Habilitacijska komisija obravnava vloge za izvolitev v naziv visokošolski učitelj in znanstveni delavec oziroma predloge za odvzem naziva ter predlaga senatu imenovanje komisije za oceno izpolnjevanja pogojev za izvolitev v naziv. 

Člani

Prof. dr. Andrej Anžič

Izr. Prof. dr. Liliana Brožič

Izr. prof. dr. Janez Čebulj

Prof. dr. Darko Darovec

Izr. prof. dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews

Miha Istenič

Prof. dr. Ernest Petrič

Prof dr. Peter Jambrek

Prof . dr. Krešimir Puharič

Prof. dr. Andrej Rahten

Prof. dr. Dimitrij Rupel