Habilitacijska komisija

Naloga habilitacijske komisije je zagotovitev enotne uporabe meril za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in visokošolskega sodelavca.

Habilitacijska komisija obravnava vloge za izvolitev v naziv visokošolski učitelj in znanstveni delavec oziroma predloge za odvzem naziva ter predlaga senatu imenovanje komisije za oceno izpolnjevanja pogojev za izvolitev v naziv. 

Člani

Prof. dr. Andrej Anžič

Izr. Prof. dr. Liliana Brožič

Izr. prof. dr. Janez Čebulj

Prof dr. Peter Jambrek

Prof . dr. Krešimir Puharič

Prof. dr. Dimitrij Rupel