Samoevalvacijska skupina

Samoevalvacijsko skupino sestavljajo člani, ki jih imenuje senat na predlog dekana. V njej so učitelji, sodelavci in strokovni delavci ter predstavnik študentov. Predsednik komisije je praviloma dekan.

Komisija ima naslednje naloge:

- priprava letnega poročila o kakovosti (samoevalvacijsko poročilo),
- tekoče spremljanje kakovosti študija in dajanje predlogov za njegovo izboljšanje,
- tekoče spremljanje kakovosti znanstveno-raziskovalnega dela in dajanje predlogov za njegovo izboljševanje ter
- druge naloge na področju spremljanja in izboljševanja kakovosti, kot jih opredeljuje Poslovnik kakovosti.

Člani samoevalvacijske skupine FDŠ:

izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič - predsednik

mag. Maja Antonič

Ana Češarek

Kristina Dimitrijević

Sara Flis

Tatjana Iliev

Urška Jambrek

Maša Nemec

dr. Leon Slak

doc. dr. Vojko Strahovnik