Vpisna komisija

Vpisna komisija ugotavlja izpolnjevanje pogojev in odloča o vpisu kandidatov za vpis v posamezni študijski program. V primeru omejitve vpisa, odloča o izboru kandidatov na podlagi kriterijev, ki so določeni v posameznem študijskem programu.

Vpisno komisijo imenuje upravni odbor in ga sestavljajo trije člani, in sicer prodekan za študentske in študijske zadeve in oba člana upravnega odbora.

Predsednica

doc dr. Katarina Vatovec

Člani

mag. Olga Jambrek

prof. dr. Peter Jambrek