Raziskovalna skupina

V letu 2010 je bila pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS registrirana Raziskovalna skupina Fakultete za državne in evropske študije (št. 8554).

Raziskovalna skupina FDŠ izvaja znanstveno-raziskovalno dejavnost kot samostojna organizacijska enota fakultete, tako da je raziskovalna dejavnost fakultete organizacijsko in strokovno ločena od ostalih dejavnosti FDŠ. V raziskovalni skupini se izvajajo temeljni, aplikativni, razvojni in drugi projekti ter opravljajo strokovne, svetovalne in druge storitve, ki sodijo zlasti v sklop nacionalnega programa raziskovalnega dela. Delo raziskovalne skupine je usmerjeno predvsem na področja upravnih in organizacijskih ved, prava in humanistike ter področja političnih in poslovnih ved. Na področju humanistike bo raziskovanje usmerjeno na področje praktične etike, posebej etike javne uprave in etike v javnem življenju. Oblikovan in prijavljen bo raziskovalni projekt s tega področja, prav tako učbenik za področje etike javne uprave.

Vodja raziskovalne skupine je izr. prof. dr. Matej Avbelj, člani pa izr. prof. dr. Janez Čebulj, prof. dr. Milan Jazbec, doc. dr. Gorazd Justinek, izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič, doc. dr. Breda Mulec, doc. dr. Jernej Podlipnik in doc. dr. Vojko Strahovnik. Člani raziskovalne skupine bodo aktivno sodelovali na znanstvenih srečanjih in delavnicah ter v projektih, v katerih bodo sodelovale domače in tuje znanstvene institucije. Prav tako bodo poleg vsega omenjenega individualno raziskovali in delovali na svojih raziskovalnih področjih ter samostojno objavljali znanstvene in strokovne članke s teh področij. V raziskovalno delo pa se lahko vključujejo tudi zunanji sodelavci, ki imajo ustrezne raziskovalne nazive, kakor tudi drugi delavci, ki so brez ustreznih nazivov in so poznavalci obravnavanega področja.

Raziskovalna skupina vsako leto, poleg prijav na aktualne javne razpise in sodelovanja v tekočih projektih, načrtuje soorganizacijo znanstvene konference o pravni teoriji (jesen) in mednarodno doktorsko konferenco. Oblikovan je bil tudi znanstveno - akademski forum, na katerem bodo člani raziskovalne skupine v sodelovanju s člani akademskega zbora fakultete predstavljali rezultate raziskovalnega dela.