Mednarodni raziskovalni projekt na temo mehkega prava (The Soft Law Research Network)

Vodja projekta: izr. prof. dr. Matej Avbelj

1. 9. 2016 do 31. 8. 2019

Preberi

Ideologija na sodiščih: Vpliv svetovnonazorskih in družbenih stališč sodnikov na njihove odločitve

Vodja projekta: izr. prof. dr. Matej Avbelj

1. 5. 2017 do 30. 4. 2020

Preberi

Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji

Doc. dr. Jernej Letnar Černič (vodja), izr. prof. dr. Matej Avbelj, izr. prof. dr. Marko Novak

1.1.2016 - 31.12.2018

Šifra projekta: J5-7359 (A)

Preberi

Uresničevanje Evropske konvencije za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v upravnem in ustavnopravnem varstvu človekovih pravic v hrvaškem in slovenskem pravnem redu.

Doc. dr. Jernej Letnar Černič

1.1.2014-31.12.2015

Preberi

Post-moderni izzivi transnacionalnega prava za Evropsko unijo.

Doc. dr. Matej Avbelj

1.8.2013-31.7.2015

Preberi

Obveznosti gospodarskih družb do spoštovanja ekonomskih in socialnih človekovih pravic.

Doc. dr. Jernej Letnar Černič

1.8.2013-31.7.2015

Preberi

Uvod v svetovno in domačo pravno zgodovino

izr. prof. dr. Marko Novak

2012-2015

Preberi

Mednarodni raziskovalni projekt Glothro

Človekove pravice se dandanes sistematično kršijo na vseh koncih sveta.  Države nosijo primarno obveznost za spoštovanje, varovanje in uresničevanje človekovih pravic. Toda kaj se zgodi, če države ne morejo izpolnjevati svojih primarnih obveznosti na področju človekovih pravic ? Ali imajo druge države izventeritorialne obveznosti, da pomagajo takšnim državam pri varstvu človekovih pravic ? Kakšno odgovornost imajo drugi akterji (podjetja in mednarodne organizacije) v mednarodni skupnosti ?

Preberi

Metodologija pravnih znanosti

izr. prof. dr. Marko Novak

2011-v teku

Preberi

Pravna in demokratična država

doc. dr. Matej Avbelj

2009 - v teku

Preberi