Odprava sodnih zaostankov za izboljšanje delovanja javnega in zasebnega sektorja – primerjalnopravni pristop

Doc. dr. Matej Avbelj

6.9.2012 – 5.3.2013

Preberi

Simpozij ''Slovenci na avstrijskem Štajerskem – deasimilirana manjšina?''

Dejan Valentinčič

1.1.2013 – 31.12.2013

Preberi

Rezija – pravni položaj in življenje slovenske jezikovne manjšine v dolini pod Kaninom

Dejan Valentinčič

1.1.2013 – 31.12.2014

Preberi

Varstvo človekovih pravic v upravnopravnih in sodnih postopkih

Doc. dr. Matej Avbelj

1.1.2012 – 31.12.2013

Preberi

Uveljavljanje družbene odgovornosti podjetij

Doc. dr. Jernej Letnar Černič

1.5.2012 – 5.9.2012

Preberi

Četrta mednarodna konferenca o filozofiji in teoriji prava ter pravni argumentaciji

Doc. dr. Vojko Strahovnik

9.11.2012 – 10.11.2012

Preberi

Izzivi moderne države

Doc. dr. Matej Avbelj

1.1.2012 – 31.12.2012

Preberi