Četrta mednarodna konferenca o filozofiji in teoriji prava ter pravni argumentaciji

Doc. dr. Vojko Strahovnik

9.11.2012 – 10.11.2012

Opis projekta

Organizirana je bila četrta mednarodna konferenca s področja pravne filozofije, pravne teorije in pravne argumentacije. Prva je bila organizirana od 15.-16. oktobra 2009 v Novi Gorici (13 udeležencev z referati), druga pa od 28.-30. oktobra 2010 v Novi Gorici. Tretja konferenca je potekala od 11. do 12. novembra 2011 v Novi Gorici. Udeleženci dosedanjih konferenc in konference v letu 2012 prihajajo iz naslednjih držav: Slovenija, Hrvaška, Velika Britanija, Španija, Finska, Italija, Avstrija, Irska, Albanija, Slovaška in Poljska.

Projekt je sofinancirala financirala  ARRS v skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2012 (Uradni list RS, št. 76/11, z dne 30.9.2011)

Rezultat projekta,

Sestanek je pripomogel k razvoju slovenske pravne znanosti ter k večji povezanosti in sodelovanju znanstvenikov in strokovnjakov iz različnih področij.

Priloge