Cenik

CENIK  ŠOLNIN IN PRISPEVKOV POSAMIČNIH STORITEV FAKULTETE ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

FDŠ

Zap. št.

Element

EUR

1.

ŠOLNINE IN DRUGI PRISPEVKI

 

1.1.

Univerzitetni študijski program JAVNA UPRAVA (UN/3.L.) 1. St.

 

 

1. letnik

1.850,00   

 

2. letnik

1.850,00

 

3. letnik

1.850,00   

1.2.

Visokošolski študijski program UPRAVNO PRAVO (VS/3.L.) 1. st.

 

 

1. letnik

Redna cena 1.700,00

Promocijska cena 1.530,00

 

2. letnik

Redna cena 1.700,00

Promocijska cena 1.530,00

 

3. letnik

Redna cena 1.700,00

Promocijska cena 1.530,00

1.3.

Strokovni magisterij  JAVNA UPRAVA 2. st.

 

 

1. letnik

2.468,00   

 

2. letnik

2.468,00   

1.4.

Strokovni magisterij MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE 2. st.

 

 

1. letnik

2.468,00   

 

2. letnik

2.468,00   

1.5.

Doktorski študij JAVNA UPRAVA 3. st.

 

 

1. letnik

2.700,00   

 

2. letnik

2.700,00   

 

3. letnik

2.700,00   

 

Neposreden vpis v 2. letnik po merilih za prehode (2.025,00  EUR za 2. letnik + 4.050,00 EUR za 3. letnik)

6.075,00   

 

Neposreden vpis v 3. letnik po merilih za prehode

4.050,00   

1.6.

Doktorski študij MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE 3. st.

 

 

1. letnik

2.700,00   

 

2. letnik

2.700,00   

 

3. letnik

2.700,00   

 

Neposreden  vpis v 2. letnik po merilih za prehode (2.025,00  EUR za 2. letnik + 4.050,00 EUR za 3. letnik)

6.075,00   

 

Neposreden vpis v 3. letnik po merilih za prehode

4.050,00   

1.7.

Prispevki

 

 

Vpisnina v letnik (v 1. in višji letnik, dodatno leto,  ponovni vpis v letnik in vpis na podlagi podaljšanja statusa)                                                    

Stroški vpisa zajemajo:

-           članarina za knjižnici UKNU

-           dostop do portala e-Univerza

-           dostop do e-revije Dignitas

-           vpisna dokumentacija

-           študentska izkaznica

-           hologramska nalepka

-           prispevek za informacijski sistem VIS, ki ga uporabljajo študenti

-           finančni prispevek za Študentski svet

-           prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov (SMS sporočila, itd.)

-           prispevek za e-gradiva.

100,00   

2.

IZPITI

 

2.1.

Osebe s statusom

 

2.1.1

Četrto in peto opravljanje izpita

140,00   

2.1.2.

Šesto (komisijsko) opravljanje izpita

170,00

2.1.3.

Diferencialni izpit – opravljanje posameznega diferencialnega izpita na magistrskem študiju (plačuje se vsak pristop k izpitu)

80,00

2.1.4.

Diferencialni izpit – opravljanje posameznega diferencialnega izpita na doktorskem študiju (plačuje se vsak pristop k izpitu)

100,00

2.2.

Osebe brez statusa

 

2.2.1.

Opravljanje izpita(*) (zajema trikratni pristop) – Visokošolski študijski program UPRAVNO PRAVO (VS/3.L.) 1. st.

200,00

2.2.2.

Opravljanje izpita(*) (zajema trikratni pristop) – Univerzitetni študijski program JAVNA UPRAVA (UN/3.L.) 1. st.

200,00

2.2.3.

Opravljanje izpita(*) (zajema trikratni pristop) – Strokovni magisterij  JAVNA UPRAVA 2. st.

300,00

2.2.4.

Opravljanje izpita(*) (zajema trikratni pristop) – Strokovni magisterij MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE 2. st.

300,00

2.2.5.

Opravljanje izpita(*) (zajema trikratni pristop) – Doktorski študij JAVNA UPRAVA 3. st.

500,00

2.2.6.

Opravljanje izpita(*) (zajema trikratni pristop) – Doktorski študij MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE 3. st.

500,00

2.2.7.

Četrto in peto opravljanje izpita (*)

140,00

2.2.8.

Šesto (komisijsko) opravljanje izpita

170,00

2.2.9.

Diferencialni izpit – opravljanje posameznega diferencialnega izpita na magistrskem študiju (plačuje se vsak pristop k izpitu)

80,00

2.2.10.

Diferencialni izpit – opravljanje posameznega diferencialnega izpita na doktorskem študiju (plačuje se vsak pristop k izpitu)

100,00

3.

IZDELAVA in ZAGOVOR ZAKLJUČNEGA DELA (samo za osebe brez statusa)

 

3.1.

Visokošolski program UPRAVNO PRAVO (VS/3.L.) 1.st.

500,00  

3.2

Univerzitetni program JAVNA UPRAVA (UN/3.L.) 1. st.

500,00

3.3.

Strokovni magisterij  JAVNA UPRAVA 2. st.

900,00

3.4.

Strokovni magisterij MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE 2. st.

900,00

3.5.

Doktorski študij JAVNA UPRAVA 3. st.

2000,00

3.6.

Doktorski študij MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE 3. st.

2000,00

4.

POTRDILA

 

4.1.

Izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni

6,00   

4.2.

Izdaja potrdila o prijavi k izpitu

6,00

4.3.

Izdaja potrdila v angleškem jeziku (o vpisu, o opravljenih izpitih in povprečni oceni)

20,00   

4.4.

Druga potrdila na zahtevo študenta

20,00   

4.5.

Izdaja potrdil za dokup delovne dobe ali uveljavljanja študijskih let

65,00   

4.6.

Osebam brez statusa se cena za izdajo potrdila podvoji

 

5.

IZDAJA DVOJNIKA

 

5.1.

Izdaja dvojnika študentske izkaznice

15,00

5.2.

Izdaja dvojnika diplome

150,00   

5.3.

Izdaja (dodatnega izvoda) priloge k diplomi

 18,00

5.4.

Prepis diplome v angleškem jeziku

25,00

6.

ODLOČBE IN SKLEPI

 

6.1.

O priznanju posameznega izpita, opravljenega izven Univerze

50,00   

6.2.

O določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot 2 leti

40,00   

6.3.

Vsi drugi sklepi(**)[i]

50,00   

7.

IZVOLITVE V NAZIV ZA OSEBE, KI NE SODELUJEJO S FAKULTETO 

 

7.1.

Visokošolski učitelj / Znanstveni delavec - prva izvolitev

3.170,00   

7.2.

Visokošolski učitelj / Znanstveni delavec - ponovna izvolitev

2.550,00   

7.3.

Visokošolski sodelavec / Raziskovalni sodelavec

1.050,00   

8.

PRIZNANJE IN VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA

 

8.1.

Stroški strokovnega mnenja o enakovrednosti strokovnega ali znanstvenega naslova

400,00   

9.

KREDITNA TOČKA (samo za izredne študente, ki predhodno opravljajo izpite iz višjih letnikov)

 

9.1.

Univerzitetni študijski program JAVNA UPRAVA (UN/3.L.) 1. st.

30,83

9.2.

Visokošolski študijski program UPRAVNO PRAVO (VS/3.L.) 1. st.

28,33

9.3.

Strokovni magisterij  JAVNA UPRAVA 2. st.

41,13

9.4.

Strokovni magisterij MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE 2. st.

41,13

9.5.

Univerzitetni študijski program JAVNA UPRAVA (UN/3.L.) 1. st.

30,83

Opombe pod:

(*) Za izpit se šteje opravljanje: izpita, seminarske naloge oziroma druge obveznosti predvidene z učnim načrtom

(**)  pod točka ______ članice ne smejo zaračunavati naslednjih sklepov:

- sklep o izpolnjevanju pogojev za opravljanje izpitov iz višjega letnika

- sklep o priznavanju izpitov znotraj NU

- sklep o predčasnem opravljanju izpitov

- sklep o hitrejšem napredovanju

- sklep o zamenjavi izbirnega predmeta

- sklep o vzporednem študiju na drugih fakultetah oziroma univerzah

- sklep o podaljšanju roka za izdelavo zaključnega dela

- sklep o višanju ocene

- sklep o dodelitvi statusa študenta s posebnimi potrebami

- sklep o priznavanju neformalnega izobraževanja

V ceniku so zaporedne številke 1 do 4 ter 7 in 9 v skladu z 8. točko 1. odstavka 42. člena ZDDV-1 oproščene plačila DDV.

Pri zaporednih številkah 5, 6 ter 8 se DDV obračunava po stopnji 22 % in je vključen v ceno.


[i] V primeru podpisa pogodbe o dokončanju študija ali podaljšanja študija s podpisom aneksa se sklep ne zaračuna.