Novosti v knjižnici

Tehnična navodila za diplomska in magistrska dela ter doktorske disertacije, veljavna od 11.10.2018

Tehnična navodila za diplomska in magistrska dela ter doktorske disertacije, veljavna od 11.10.2018

Sreda, 7. november 2018

Obveščamo vas, da je Upravni odbor Nove univerze dne, 11.10.2018, sprejel sklep o veljavi novih Tehničnih navodil za izdelavo zaključnih del Nove univerze. Vsa zaključna dela, ki bodo prijavljena od vključno 1.10.2018 dalje morajo biti izdelana skladno s temi navodili. Zaključna dela, ki so bila prijavljena do vključno 30.9.2018 pa so lahko izdelana skladno s prejšnjimi navodili ali temi navodili, glede na odločitev študenta in njegovega mentorja. Tehnična navodila za izdelavo zaključnih del so objavljena na spletni strani Nove univerze, v sklopu Univerzitetne knjižnice Nove univerze: https://nova-uni.si/index.php/sl/tehnicni-pregledi Nekaj glavnih sprememb glede na prejšnja navodila: 1)OBSEG BESEDILA od Uvoda do Zaključka: Diplomsko delo: najmanj 75.000 do 120.000 znakov s presledki, Magistrsko delo: najmanj 150.000 do 200.000 znakov s presledki, Doktorska disertacija: najmanj 250.000 znakov s presledki, brez zgornje omejitve. Morebitne priloge niso vštete v navedeni obseg! 2)IZVLEČEK vsebuje od 180 do največ 250 besed. Za pisanje uporabite shemo IMRAD (Introduction, Methods, Results And Discussion) in napišete: bistvo obravnavane teme (uvod), uporabljene raziskovalne metode, namen in cilje raziskave, ključne ugotovitve oz. ključne rezultate ter izvirnost/uporabnost vaših ugotovitev oz. ev. omejitve (diskusija). 3)NAČIN CITIRANJA: Nova univerza uporablja za vsa zaključna dela in druge izdaje citiranje v opombah pod črto. 4)Večje spremembe so tudi pri navajanju pravnih virov, sodne prakse ter spletnih virov. Preberite v dokumentu! 5)Vloga mentorja:  Mentor je pred odobritvijo ustreznosti zaključnega dela za zagovor dolžan zagotoviti spoštovanje Tehničnih navodil za izdelavo zaključnih del Nove univerze. V primeru suma o neustreznosti vsebine zaključnega dela je dolžan zaprositi pristojno strokovno službo za poročilo detektorja podobnih vsebin o plagiatorstvu. 

Kontakt

Vodja knjižnice
doc. dr. Ines Vodopivec
01 251 44 85
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
www.nova-uni.si
Evropska pravna fakulteta, Nova univerza
Tina Kalan
+38612514485
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Delovni čas

od ponedeljek do petek 10:00-18:00

 

Lokacija: Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana (4. nadstropje)