Bibliografije raziskovalcev

Bibliografija raziskovalca je urejen seznam njegovih objavljenih del, pri čemer je osnovno vodilo razvrščanja veljavna tipologija. Na osnovi bibliografij raziskovalcev poteka vrednotenje raziskovalne uspešnosti posameznikov in raziskovalnih skupin.

V sistemu COBISS.SI se po enotni metodologiji vodijo bibliografije vseh slovenskih raziskovalcev, ki so evidentirani pri Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, kar zagotavlja racionalnost pri bibliografski obdelavi, popolnejšo registracijo in večjo preglednost rezultatov raziskovalne dejavnosti ter možnost uporabe enotnih kriterijev pri vrednotenju rezultatov raziskovalne dejavnosti.

Na spletnih straneh SICRIS si raziskovalci lahko pripravite izpis kategorizacije svojih del po metodologiji ARRS:

  • kliknite na Iskanje/Raziskovalci,
  • poiščite se po imenu ali šifri raziskovalca,
  • v rubriki Dejavnost/Bibliografija kliknite na “Kategorizacija znanstvenih publikacij po metodologiji ARRS”.
Prosimo vas, da redno spremljate stanje svojih izpisov, saj lahko zaradi delno avtomatiziranih postopkov, posegov vaših soavtorjev in kontrole OSIC-a pride do spremembe kategorizacije in verifikacije vaših del!