Knjižnično gradivo

Knjižnično gradivo v knjižnici FDŠ zajema tiskane ali kako drugače tehnično izdelane zapise (knjige, brošure, CD-ROM-e) ipd. ter elektronske vire (e-knjige, e-revije). Študijsko in čitalniško gradivo je dostopno v prostem pristopu. 

Ime zbirke Opis Dostop
COBISS
 • bibliografska baza knjižnic
 • pregled gradiva po knjižnicah
 • pregled zaloge gradiva po knjižnicah
dostop od doma
IUS.info
 • slovenski pravni portal
 • slovenska zakonodaja
 • EU zakonodaja
 • pravna praksa
 • polna besedila
dostopno z računalnikov FDŠ
Proquest
 • ena največjih podatkovnih zbirk z različnih področij
 • znanstveni, strokovni in poljudni članki
 • bibliografski podatki s povzetki in polna besedila
dostopno z računalnikov FDŠ
Scopus
 • multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom
 • več kot 20.000 naslovov revij (2800 odprtokodnih), preko 5000 založnikov in več kot 50 milijonov bibliografskih zapisov
 • omogoča povezave bibliografskega zapisa na celotno besedilo dokumentov
 • različna orodja za analizo citiranosti avtorjev
dostopno z računalnikov FDŠ
Dlib.si
 • digitalna knjižnica na spletu
 • zajema časopisje, knjige, poročila ARRS, slike, multimedije,...
dostop od doma
Springerlink
 •  več kot 8,5 milijona del
dostop od doma