Navodila za izdelavo zaključnih nalog

Prosimo, da pri pripravi zaključne naloge upoštevate ustrezna navodila:

 

Pojasnilo

Vsi študentje, ki so temo zaključne naloge prijavili do 1. 2. 2017 lahko pri pisanju zaključnih nalog upoštevajo stara navodila do 30. 9. 2017.

Tisti, ki so teme prijavili kasneje, po 1. 2. 2017, pa morajo že upoštevati nova tehnična navodila za izdelavo zaključnih nalog. 

Zadnja dopolnitev je bila sprejeta 4. 7. 2017.