Vpis in izposoja

Za redne in izredne študente dodiplomskih in podiplomskih programov fakultet Nove unverze je članarina vključena v ceno vpisnine za tekoče študijsko leto, ostali uporabniki plačajo članarino po veljavnem ceniku. Član knjižnice lahko postane vsak, ki se predstavi z študentsko izkaznico oziroma veljavnim osebnim dokumentom, podpiše pristopno izjavo in je pripravljen upoštevati Knjižnični red. Članska izkaznica je veljavna študentska izkaznica. Zamudnine, opomine in druge storitve knjižnice določa cenik.

V knjižnici se nahaja obvezna študijska literatura v prostem pristopu. Na dom ne izposojamo arhivskih izvodov in čitalniškega gradiva. V tem primeru lahko obiskovalci literaturo pregledajo v čitalnici.