Obveščamo vas, da se od študijskega leta 2018/2019 dalje zaključna (diplomska in magistrska) dela na Fakulteti za državne in evropske študije oddajo izključno v elektronski (Word in PDF) obliki. Za doktorske študente se oddaja zaključnega dela ne spremeni.

Diplomska in magistrska dela študenti po odobritvi s strani knjižnice oddajo v Referat v dveh (2) identičnih izvodih v elektronski obliki (PDF in Word) za knjižnico. Datum oddaje diplomskega dela Referat vnese v bazo podatkov, ki so vidni tudi v študentovem elektronskem indeksu. Študenti oddajo v referat tudi lastnoročno podpisano »Izjavo o avtorstvu in navedba lektorja«. Knjižnica oddano zaključno delo opremi z elektronskim žigom in objavi na spletu. V dogovoru z mentorjem lahko študent odda zaključno delo v enem (1) trdo vezanem izvodu tudi za mentorja.


Za doktorske študente se oddaja zaključnega dela ne spremeni in še vedno poteka v fizični obliki v treh (3) izvodih skladno s Pravilnikom o študiju na fakulteti članici Nove univerze. Dva (2) izvoda pošlje knjižnica kot obvezni izvod v Narodno in univerzitetno knjižnico, en (1) izvod se arhivira v knjižnici. V dogovoru z mentorjem lahko študent odda zaključno delo v enem (1) trdo vezanem izvodu tudi za mentorja.