Ime in priimek: Peter Majcenovič

Datum zagovora: 3. 11. 2010

Ura zagovora: 15:00

Kraj zagovora: Ekonomska gimnazija Kranj, Velika predavalnica

Ime in priimek: Maja Slivnik

Datum zagovora: 3. 11. 2010

Ura zagovora: 13:30

Kraj zagovora: Ekonomska gimnazija Kranj, predavalnica P 1.7