Ime in priimek: Jure Ulčar

Datum zagovora: 15. 6. 2010

Ura zagovora: 18:30

Kraj zagovora: Brdo pri Kranju, Hotel Kokra

Ime in priimek: Nina Ivanuša

Datum zagovora: 15. 6. 2010

Ura zagovora: 15:30

Kraj zagovora: Brdo pri Kranju, Hotel Kokra