Zakaj na ta program

 1. Predavanja so osredotočena na aktualne družbene teme s področij: zunanje politike in mednarodnega prava, diplomacije in diplomatskega prava ter mednarodnega položaja in zunanje politike.
 2. Program izvaja odličen akademski zbor, ki ga predstavljajo prvovrstni strokovnjaki iz prakse, kot so bivši predsedniki ustavnega sodišča, uveljavljeni profesorji, visokošolski učitelji z dolgo profesionalno kariero v drugih ključnih institucijah države in mladi, večinoma v tujini izobraženi visokošolski kadri.
 3. Fakulteta nudi številne obštudijske dejavnosti: poletne šole, možnost študija v tujini (Erasmus+), gostovanja tujih strokovnjakov…
 4. Predavanja se izvajajo na Brdu pri Kranju, v osrčju Gorenjske. 

Osnovne informacije

Trajanje študija: 3 leta

ECTS: 180

Znanstveni naslov: doktor/doktorica znanosti 

Okrajšava: dr.

Pogoji za vpis in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik 

V 1. letnik doktorskega študijskega programa Mednarodne in diplomatske študije se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program II. stopnje,
 • študijski program iz četrtega odstavka 36. člena ZViS, če je ovrednoten s 300 KT (enoviti magistrski študijski programi),
 • najmanj štiriletni dodiplomski univerzitetni študijski program, če izkazuje vidne uspehe pri raziskovalnem ali strokovnem delu, ki jih je mogoče ovrednotiti s 60 KT.

Vpis je možen iz študijskih programov s področja javne uprave (34), prava (38) ali družbenih ved (31).

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi tisti, ki je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Pogoji za neposredni vpis v 2. ali 3. letnik oziroma vpis po merilih za prehode

Diplomantom študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe se ob vpisu v doktorski študijski program glede na vrsto programa dodiplomskega univerzitetnega študija in specializacije oziroma glede na področje znanstvenega magisterija priznajo študijske obveznosti v obsegu do 60 do 120 KT.

Kandidati, ki imajo magisterij znanosti iz področja prava, upravnega prava, javne uprave in kandidati, ki imajo magisterij iz državnih in evropskih študij se lahko vpišejo neposredno v 3. letnik doktorskega študija javne uprave III. stopnje, vendar morajo do zagovora doktorske disertacije opraviti vse v zvezi s tem povezane študijske obveznosti (udeležba na seminarju za izdelavo dispozicije, prijava teme doktorske disertacije, predstavitev in zagovor osnutka dispozicije doktorske disertacije).

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru, da število prijav za vpis v doktorski študijski program bistveno presega število razpisanih mest oziroma njegove zmogljivosti (kadrovske, prostorske in druge) bo Fakulteta vpis omejila.

O izboru bo odločala Komisija za študijske zadeve, pri čemer se bodo pri izbiri kandidatov se bodo upoštevali naslednji kriteriji:

 • povprečna ocena na podiplomskem magistrskem študiju – do 50 % točk,
 • ocena magistrskega dela – do 40 % točk,
 • drugi akademski dosežki (tekmovanja, nagrade, objave…) – do 10 % točk. 

Zaposlitev in kariera

Diplomanti selahko zaposlijo na vseh delovnih mestih, kjer se zahteva izobrazba s področja mednarodnih odnosov in diplomacije. Njihova zaposljivost bo zaradi pridobitve doktorskega naziva lažja kot pri osebah z nižjo izobrazbo. Posebej velja to za tiste zaposlitve, pri katerih se pričakuje nadpovprečno pravno znanje. Diplomanti študijskega programa se bodo lahko zaposlili tako v Republiki Sloveniji, kot tudi v vseh članicah EU.

Uspešno zaključen doktorski študij na fakulteti bo namreč omogočal neposredno vzajemno priznavanje izobrazbe med pogodbenicami v skladu s Konvencijo o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji - Lizbonsko konvencijo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe. št. 14/99).

Predmeti - 2. letnik

 1. Mednarodni položaj in zunanja politika Slovenije
 2. Zagovor dispozicije doktorske disertacije s preverjanjem znanja iz obveznih predmetov
 3. Priprava doktorske disertacije
 4. Seminar za disertacijo

Predmeti - 3. letnik

 1. Priprava končne doktorske disertacije, članek in zagovor