O dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami odloča študijska komisija fakultete v skladu s sprejetimi merili.
Kandidat dobi informacije na Gimnazijah ali/in na Državnem izpitnem centru (RIC).
Datumi in podatki o omejitvi vpisa so objavljeni na spletni strani Visokošolske prijavno-informacijske službe. http://www.vpis.uni-lj.si/
Kandidati so o rezultatih izbirnega postopka obveščeni s strani Visokošolske prijavno-informacijske službe v Ljubljani. Več informacij o datumih za določeno študijsko leto najdete na spletni strani Visokošolske prijavno-informacijske službe. http://www.vpis.uni-lj.si/
Prijave potekajo preko spletne strani http://portal.evs.gov.si/prijava/ Prijavni roki za določeno študijsko leto so objavljeni na spletni strani Visokošolske prijavno-informacijske službe. http://www.vpis.uni-lj.si/.

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ: V drugem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso bili sprejeti v nobenega od v prvi prijavi napisanih študijskih programov. Drugo prijavo lahko oddajo tudi tisti, ki niso oddali Prve prijave za vpis.
Kandidati se za pomoč pri izpolnjevanju elektronske prijave lahko obrnejo:
  • za težave pri vstopu v elektronsko vlogo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem: Podpora SIGEN-CA, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., tel.: 01/4788 590
  • za ostala tehnična vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge: Podpora eVŠ, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
  • kontaktirate referat fakultete v času uradnih ur osebno v referatu ali preko telefonskega klica,
  • v času, ko uradnih ur ni pa preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Ponavljate lahko samo enkrat in sicer prvi, drugi letnik ali 3. letnik. Prošnje študentov za ponavljanje letnika se obravnava individualno. Preveri se, da študent še ni bil redno vpisan na drugi fakulteti in/ali da še ni ponavljal.
V referat fakultete (po e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.) se vsaj sedem dni prej pošlje na kateri izpit in izpitni rok se želite prijaviti. Račun za plačilo izpita prejmete po pristopu k izpitu po e-pošti (glej pravilnik in veljavni cenik). Na izpit lahko pristopite takrat, ko je za določen predmet razpisan termin.
Da, vendar le v primeru, da se sprostijo redna mesta ter da kandidat izpolnjuje pogoje iz 66. člena Zakona o visokem šolstvu. V referat fakultete se pred vpisom v višji letnik najkasneje 30. septembra tekočega leta pošlje pisno prošnjo (po pošti).
Kandidati, ki so svoje prijave uspešno oddali preko spletnega obrazca na spletni strani Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. bodo o vpisu pisno obveščeni. Vpisni roki bodo objavljeni na spletni strani.
O priznavanju izpitov odloča vpisna komisija na podlagi predložitve original potrdila o opravljenih izpitih, ki se ga posreduje skupaj s prijavnico. Študenti, ki so bili sprejeti na redni način (dodiplomskega) študija preko Prijavno informacijske službe v Ljubljani, predložijo original potrdila o opravljenih izpitih šele ob vpisu na fakulteto.
Na izpitni rok se morate prijaviti vsaj sedem dni pred izpitom. Kasneje to ne bo mogoče, saj vam spletni referat avtomatsko blokira možnost prijave. Tudi odjaviti se morate vsaj tri dni pred izpitom, sicer vam bo profesor vpisal negativno oceno ali podatek, da na izpit niste pristopili, kar se šteje kot izguba izpitnega roka. Za več informacij predlagamo, da si preberete Pravilnik o študiju na FDŠ. Dostopen je v spletnem referatu pod rubriko »gradiva«.
ŠI morate preklicati na Uradnem listu, kjer dobite potrdilo o preklicu, ki ga priložite Prošnji za izdajo duplikata. Vse skupaj se pošlje po pošti ali prinese osebno v času uradnih ur na sedež fakultete.
Po preteku roka za odjavo od izpita (3 dni pred izpitom) se lahko odjavite z ustrezno predloženim dokazilom (z zdravniškim opravičilom oz. potrdilom o službeni zadržanosti) lahko preko elektronske pošte referata.
Si prepozen? Si izbral pravi predmet? Izpolnjuješ pogoje za pristop k izpitu? Imaš poravnane finančne obveznosti?
Ob prijavi na študij ste poleg prijave dokazila pošiljala Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani. Vpis pa opravite na fakulteti, na katero ste bila sprejeta, zato je dokazila (overjene kopije zahtevanih dokazil) potrebno priložiti ponovno. Overitev dokumentov lahko opravite na vseh upravnih enotah, za namen nadaljnjega izobraževanja pa je storitev brezplačna.
Diferencialne izpite morajo opravljati kandidati za magistrski študij, ki predhodne izobrazbe nimajo pridobljene s področja družbenih ved, poslovnih in upravnih ved, prava ter izjemoma tudi študenti Fakultete za varnostne vede. V takem primeru so diferencialni izpiti naslednji: Osnove prava, Osnove ustavne ureditve ter Upravno materialno pravo, če se vpisujete na magistrski program Javna uprava oziroma Osnove prava, Osnove ustavne ureditve ter Evropsko ustavno pravo, če se vpisujete na magistrski program Mednarodne in diplomatske študije.
Fakulteta ima koncesijo na dodiplomskem študiju Javna uprava in obeh magistrskih študijskih programih. V skladu s tem je brezplačen redni študij, na katerega pa se lahko prijavijo tudi zaposleni in brezposelni kandidati, saj predavanja potekajo popoldan, po 16:30. uri. Edini pogoj je, da kandidati izpolnjujejo vpisne pogoje in da rednega študija v skladu z omejitvami zakona, ki ureja visoko šolstvo, še niso izkoristili.
Za vse, ki imajo že pridobljeno sedmo stopnjo izobrazbe, koncesioniran študij ni mogoč.
Vpis po merilih za prehode je možen v 2. letnik študija ob izpolnjevanju vpisnih pogojev, med katere sodi tudi višješolska usmeritev. Prehod je namreč možen iz višje šole s področja prava, javne uprave ali uprave.