Fakulteta za državne in evropske študije je ena prvih in najbolj uveljavljenih zasebnih fakultet v Sloveniji. Utemeljena v ustavnih vrednotah mlade slovenske države, je posvečena državnim in evropskim študijam. Te se odvijajo na vseh treh nivojih izobraževanja: dodiplomskem, podiplomskem in doktorskem, in sicer na programih javne uprave ter mednarodnih in diplomatskih študij.

Fakulteta za državne in evropske študije je edinstvena izobraževalna ustanova v Sloveniji. Nudi izjemno široko interdisciplinarno znanje s področij delovanja države, Evropske unije, mednarodnih organizacij in diplomacije; študenti pa se podrobno seznanijo tudi z etičnimi, varnostnimi, obrambnimi ter geo-strateškimi izzivi. Vse to so vsebine, katerih poznavanje je ključno za uspešno delovanje in nastopanje v globaliziranem svetu 21. stoletja.

Fakulteta ponuja izjemen akademski zbor, ki ga sestavljajo ustanovni očetje slovenske države, nosilci najpomembnejših slovenskih pa tudi mednarodnih institucionalnih položajev, izkušeni profesorji ter mlajši, v tujini izobraženi visokošolski učitelji, ki na fakulteto prinašajo najboljše pedagoške prakse z elitnih svetovnih univerz. V izobraževalni proces fakultete pa se pogosto vključujejo tudi tuji gostujoči profesorji.

Način poučevanje na fakulteti študente in študentke uči kritičnega in ustvarjalnega razmišljanja. Naši slušatelji ne dobijo le vedenja, temveč predvsem znanje, ki ga lahko uporabijo tudi v praksi. Fakulteta tako v okviru vseh predmetov združuje teoretične in praktične vsebine ter spodbuja aktivno sodelovanje študentov. Ti pri nas niso le številka, temveč so osebe, ki jim fakulteta omogoča izpolniti njihove ambicije po znanju in po uspehu z osebnim in nehierarhičnim pristopom. Naša fakulteta je tako do študentov prijazna, a hkrati zahtevna, ko gre za znanje, ki ga morajo pridobiti.

Iz teh razlogov je bila fakulteta s strani zunanje evalvacijske komisije ocenjena kot fakulteta z elementi odličnosti. In prav odličnost na vseh področjih je naše temeljno vodilo. Temu so namenjene številne ekstra-curricularne aktivnosti, ki so poleg rednih študijskih vsebin na voljo študentom. Fakulteta ponuja mednarodne poletne šole, organizira akademske forume z vodilnimi domačimi in tujimi strokovnjaki, izvaja izobraževalne programe s podporo Evropske komisije in sodeluje v številnih domačih in tujih znanstveno-raziskovalnih projektih. Ob vsem tem pa fakulteta svojim študentom v okviru programa Erasmus+ ponuja še obilico priložnosti za študijske izmenjave v tujini.

Fakulteta za državne in evropske študije se tako uveljavlja kot elitno izobraževalno središče na Brdu pri Kranju, kjer profesionalna znanja za delo v državni upravi, z državno upravo in v mednarodnih institucijah pridobivajo vsi tisti, ki so ambiciozni, ki želijo in zmorejo več. Najboljši dokaz za to je alumni klub fakultete, v katerem svoje znanje in izkušnje fakulteti vračajo njeni diplomanti, ki danes zasedajo vodilne položaje v zasebnem in javnem sektorju, tako v Sloveniji kot v tujini.

Zato, če želite pridobiti prvovrstno znanje, s strani vodilnih slovenskih in tujih strokovnjakov; če želite biti del vibrantne akademske skupnosti, v kateri se razvija kritični in ustvarjalni razum, ki vam bo služil v osebnem in poslovnem življenju in s katerim boste tudi vi prispevali k boljšemu jutri:  k resnično demokratični in pravni slovenski državni ter pravičnejšemu svetu, je Fakulteta za državne in evropske študije za vas najboljša izbira. Ponosni bomo, če vas bomo lahko pozdravili v naših vrstah in skupaj našo fakulteto naredili še boljšo.