Kaj potrebujem za vpis

V primeru, da ste prijavo v eVŠ oddali z digitalnim potrdilom, nam s priporočeno pošiljko pošljete le še obvezne priloge, sicer pa tudi podpisano prijavo.

Obvezne priloge k prijavi:

  • Overjena fotokopija potrdila o zaključku srednješolskega izobraževanja (npr. potrdilo o opravljeni maturi).
  • Overjena fotokopija potrdila o opravljenih učnih obveznostih tretjega in četrtega letnika srednje šole.

V primeru, da se vpisujete po merilih za prehode neposredno v drugi letnik študija, je potrebno poleg zgoraj omenjenih dokazil priložiti še potrdilo o opravljenih obveznostih prejšnjega dodiplomskega študija in potrdilo o zaključku prejšnjega študija.