Razpis za vpis

Trajanje študija

Študij po visokošolskem študijskem programu Upravno pravo I. stopnja traja 3 leta.

Kraj izvajanja študija

Kranj; Ljubljana in Maribor pa v skrajšanem obsegu v primeru zadostnega števila vpisanih študentov.

Navedba strokovnega oz. znanstvenega naslova

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje študija program Upravo pravo doseže študent(-ka) strokovni naslov: diplomant/diplomantka upravnega prava (VS), okrajšava: dipl. upr. prav. (VS).

Vpisni pogoji

V prvi letnik dodiplomskega visokošolskega programa Upravno pravo se lahko vpiše:

 • kdor je uspešno opravil maturo;
 • kdor je uspešno opravil poklicno maturo po katerem koli srednješolskem programu;
 • kdor je uspešno opravil zaključni izpit po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, določenem s študijskim programom.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

V primeru omejitve vpisa se bodo pri izbiri kandidatov upoštevali naslednji kriteriji:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.

Vpisna mesta 

Za državljane RS in državljane članic EU

  Izredni študij
Upravno pravo VS 70

 

Za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane tretjih držav

  Izredni študij
Upravno pravo VS 25

 

Vzporedni študij

  Izredni študij
Upravno pravo VS 5

 

Nadaljevanje študija po merilih za prehode

Za vpis po merilih za prehode se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2018/2019 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za državne in evropske študije od 1. do 15. septembra 2018.

Vpis v 2. letnik - Vpisni pogoji

Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje ter višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so do prenehanja izvajanja študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, prehodi mogoči tudi med študijskimi programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe; študijskimi programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe in študijskimi programi za pridobitev univerzitetne in visoke strokovne izobrazbe. Študenti pa lahko prehajajo tudi iz višješolskih in visokošolskih študijskih programov v študijske programe prve stopnje; iz univerzitetnih študijskih programov v študijske programe prve ali druge stopnje ter iz študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti v študijske programe tretje stopnje.

Prehodi so možni med študijskimi programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Pri tem bo prehod možen iz dodiplomskih študijskih programov s področja pravnih ved, ekonomije, poslovnih in upravnih ved, organizacijskih ved ter drugih sorodnih področij, s priznanjem tistih izpitov iz predmetov, ki se vsebinsko in po obsegu prekrivajo s predmeti študijskega programa Upravno pravo.

Pri tem se bo upoštevalo:

- izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program za pridobitev visokošolske izobrazbe,

- obseg razpoložljivih mest,

- minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati na visokošolskem programu,

- izpite in študijske obveznosti iz strokovnih študijskih programov, ki se lahko priznajo, ter diferencialne izpite in druge študijske obveznosti, ki jih mora študent glede na smer izobrazbe opraviti v času študija do zagovora diplome. 

 

Vpisna mesta

  Izredni študij
Upravno pravo (2. letnik) 50

Kaj potrebujem za vpis

V primeru, da ste prijavo v eVŠ oddali z digitalnim potrdilom, nam s priporočeno pošiljko pošljete le še obvezne priloge, sicer pa tudi podpisano prijavo.

Obvezne priloge, ki jih je treba priložiti k prijavi za vpis na dodiplomski študijski program Upravno pravo 1. stopnje, so:

 • dokazilo o srednješolski izobrazbi – original ali overjena fotokopija potrdila o zaključku srednješolskega izobraževanja (npr. potrdilo o opravljeni maturi),
 • potrdilo o opravljenih izpitih – original ali overjena fotokopija potrdila o opravljenih učnih obveznostih tretjega in četrtega letnika srednje šole.

V primeru, da se vpisujete po merilih za prehode neposredno v drugi letnik študija, je treba poleg zgoraj omenjenih dokazil obvezno priložiti še original ali overjeno potrdilo o opravljenih obveznostih prejšnjega dodiplomskega študija in potrdilo o zaključku prejšnjega študija.

Obvezne priloge se pošljejo priporočeno po pošti skupaj s prijavo za vpis na naslov fakultete: Fakulteta za državne in evropske študije, Predoslje 39, 4000 Kranj.

 

Prijava - postopek

Prijavni roki:

1. rok: 12. 2. 2019 - 18. 3. 2019
2. rok: 22. 8. 2019 - 29. 8. 2019
3. rok: rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: 25. 9. 2019 – 26. 9. 2019 do 12. ure

Prijava za vpis po merilih za prehode, diplomante in vzporedni študij:
1. rok: 1. 9. 2019 - 17. 9. 2019

Prijavni rok za tujce:
1. rok: 1. 6. 2019 – 30. 6. 2019
2. rok: 1. 8. 2019 – 31. 8. 2019


Vpisni roki:

1. rok: 26. 7. 2019 - 14. 8. 2019
2. rok: 25. 9. 2019 - 30. 9. 2019
3. rok: 27. 9. 2019 – 30. 9. 2019

Vpis po merilih za prehode, diplomante in vzporedni študij:
1. rok: 25. 9. 2019 - 30. 9. 2019

Vpisni rok za tujce:
1. rok: 8. 7. 2019 – 20. 7. 2019
2. rok: 9. 9. 2019 – 21. 9. 2019.

 

Po zaključku posameznega vpisnega roka se kandidat lahko izjemoma vpiše v študij, v katerega je bil sprejet, če obstajajo za to utemeljeni razlogi in če so na študijskem programu še prosta vpisna mesta.

Prijava v vseh treh prijavnih rokih poteka preko evidenčnega in analitskega informacijskega sistema visokega šolstva v RS (eVŠ)

Vstop v prijavo za vpis je mogoč na dva načina:

 • z uporabniškim imenom in geslom ali
 • z digitalnim potrdilom.

 

Navodila za izpolnjevanje prijave

 1. Prva stopnja
 2. Zasebni visokošolski zavodi
 3. Razpis za vpis Nove univerze, Fakulteta za državne in evropske študije v dodiplomski študijski program v študijskem letu 2019/2020
 4. Prvi prijavni rok
 5. Vpis v 1. letnik

Primer izpolnjevanja prijave je predstavljen tudi na naslednji povezavi
 

Tehnična pomoč

Enotni kontaktni center državne uprave 
za težave pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem 
(od 7:00 do 22:00 ure od ponedeljka do nedelje)

080 2002

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Pomoč na spletu ekc.gov.si

Za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave
Podpora eVŠ

tel.: 01/ 478 46 59 (od 9.00 do 16.00 ure med delavniki v času odprtih prijavnih rokov)

e- naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Vsebinska vprašanja

Fakulteta za državne in evropske študije 
(od 8:30 do 15:30 od ponedeljka do petka)

040 740 500

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.