Urednik: Lovro Šturm

Obseg: 1706 strani

Leto izdaje: 2011

Komentar je zanesljiv in pregleden vodnik vsem, ki bodo želeli zagotoviti enako varstvo svojih pravic pred sodišči, pred drugimi državnimi organi in pred organi občin ter pred drugimi nosilci javnih pooblastil, saj zajema tako teoretična izhodišča kot tudi pravno prakso in predstavlja nepogrešljiv vir pri izvajanju pravnih dejanj pred državnimi organi.

Dopolnitev komentarja zajema časovno obdobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2009. Knjiga pregledno prikazuje najpomembnejše poudarke in nosilne razloge iz več sto izbranih ključnih vzorčnih sodnih odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Knjiga je usmerjena na komentiranje tistih ustavnosodnih odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice pa tudi Sodišča Evropske unije, ki imajo trajno veljavo in ki se oblikujejo šele v daljšem časovnem razdobju po začetku veljavnosti ustavnih določb.

Razprodano.