Urednik: Lovro Šturm

Obseg: 1247 strani

Leto izdaje: 2010

Uredniški svet: France Bučar, Peter Jambrek, Tone Jerovšek, Lovro Šturm (predsednik), Franc Testen, Boštjan M. Zupančič

Priročni komentar sledi posameznim členom Ustave na podlagi sodnega prava Ustavnega sodišča Republike Slovenije ob upoštevanju sodne presoje Evropskega sodišča za človekove pravice po stanju na dan 31. decembra 2001. Pregledno prikazuje ključne poudarke in nosilne razloge iz več sto izbranih vzorčnih sodnih odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice. Zanesljiv in pregleden vodnik je vsem, ki želijo zagotoviti enako varstvo svojih pravic pred sodišči in drugimi državnimi organi ter pred organi občin. Koristna je tudi njihovim pravnim zastopnikom pa tudi upravnim strokovnjakom in sodnikom, ki so pristojni za odločanje o vlogah, pritožbah in pobudah. Za praktično vrednost in uporabo Ustave je posebnega pomena tudi to, da se človekove pravice, ki jih zagotavlja ustavni red, brez izjem uporabljajo neposredno in zavezujejo vsakogar, ne glede na to, ali so posebej urejene z zakonom ali ne.

Komentar, za katerega se je v slovenski strokovni in znanstveni javnosti uveljavila kratica KURS, je dragocen pripomoček zlasti pri poglobljenem podiplomskem študiju prava. Zato predstavlja obvezno ali priporočeno študijsko gradivo vrste podiplomskih predmetov fakultete.

Razprodano.