Avtor: Dimitrij Rupel

Obseg: 204 strani

Leto izdaje: 2009

Knjiga, katere avtor je prof. dr. Dimitrij Rupel, se v začetku ukvarja s spremembami, ki jih je v mednarodnih odnosih sprožil padec berlinskega zidu. To je bil čas, ko je tudi Slovenija dobila priložnost za svojo državnost in mednarodno uveljavitev. Avtor opisuje dolgo pot, ki so jo Slovenci prehodili od Ilirskih provinc do neodvisnosti leta 1991. Največ pozornosti posveča konceptom in mednarodnim razmeram, ki so bodisi spodbujali bodisi zavirali uresničitev samoodločbe. Slovenska država je rezultat moderne zunanje politike, ki je dala prednost idealističnemu načelu (svobode, legitimnosti, pravičnosti) pred realističnim načelom (stabilnosti, legalnosti, suverenosti in ravnovesja). V knjigi so opisana diplomatska prizadevanja posameznih slovenskih politikov in diplomatov v preddržavnem času. Tem opisom sledita predstavitev in analiza slovenske zunanje politike po osamosvojitvi. Avtor posveča veliko pozornosti odnosom Slovenije s sosednimi državami, predvsem s Hrvaško.

Razprodano.